Temat kompleksowy: TO POLSKA TO MÓJ DOM
1. Poznawanie symboli Polski, kształtowanie poczucia przynależności do Państwa Polskiego,
rozumienie pojęć: Ojczyzna, Godło, Hymn, Sztandar, gród, wolność, honor.
2. Nauka Hymnu narodowego, piosenek i wierszy o Polsce.
3. Poznawanie legend i wybranych wydarzeń z dziejów Polski.
4. Rozwijanie umiejętności ruchowych takich jak prędkość, koordynacja ruchowa, zręczność.
5. Zapoznanie z zasadą Fair play.
Temat kompleksowy: JESIENNA MUZYKA
1. Znajomość i przestrzeganie zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w środkach transportu,
miejscach ogólno dostępnych,miejscach pamięci, bibliotece, na zawodach sportowych.
2. Identyfikowanie emocji takich jak ekscytacja, radość, napięcie, duma, rozczarowanie u siebie i
innych osób i wyrażanie ich głosem, gestem, mimiką, rysunkiem.
3. Słuchanie muzyki, tworzenie ilustracji zjawisk atmosferycznych, wiersza zz pomocą
instrumentów perkusyjnych, gazet lub przedmiotów codziennego użytku.
4. Doskonalenie umiejętności wysłuchiwania głosek na początku i końcu wyrazu.
5. Wzmacnianie odporności emocjonalnej: radzenia sobie z emocjami w sytuacji rywalizacji,
zwycięstwem i porażką.
Temat kompleksowy: MALI ARTYŚCI
1. Poznawanie i rozumienie pojęć: mueum, sztuka, artysta, dzieło,portret, pejzarz, popiersie, scenka
rodzajowa.
2. Oglądanie reprodukci i zdjęć wybranych dzieł sztuki malarsywa i rzeźby , wypowiadanie się na
ich temat z uwzględnieniem odczuć i spostrzeżeń.
3. Doskonalenie umiejętnosci wskazywania lewej i prawej strony ciała swojego i innych w sytuacji
jeden za drugim i naprzeciwko.
4. Coraz precyzyjniejsze określanie polożenia przedmiotów w stosunku do wybranego punktu
odniesienia.
5. Malowanie farbami plakatowymi, akwarekowymi na różnych fakturach i formatach.
6. Identyfikowanie liter m, t, d, i w wersji drukowanej i pisanej.
Temat kompleksowy: CIEPŁO I MIŁO
1. .Klasyfikowanie przedmiotów według jednej, dwóch cech.
2. Omawianie historyjek obrazkowych, rozumienie sekwencji czasowych i związków przyczynowo
– skutkowych.
3. Udział w zabawach pantomimicznych: Kalambury.
4. Zapoznanie z pracą krawcowej.
5. Kreślenie drogi w labiryncie, wzorów, znaków literopodobnych.
6. Nauka nawlekania igły, szycia z użyciem przewlekanek, igły i nici.
7.
WIERSZE I PIOSENKI
DZIEŃ DOBRY BIAŁY PTAKU muz.A. Markiewicz, sł. W.Chotomska

Kto Ty jesteś? Kto Ty jesteś?
– Polak mały.
Jaki znak Twój, jaki znak Twój?
– Dobrze wiesz.
Więc o ptaku najpiękniejszym
– ptaku białym.
razem z nami, razem z nami
śpiewaj pieśń.
Refren: Dzień dobry, biały ptaku,
na skrzydłach niesiesz wiatr.
Od Bałtyku kroplę wody słonej,
białe płatki kwiatów od jabłonek

i te gwiazdki śniegu znalezione
w słońcu Tatr.
Dzień dobry, biały ptaku,
twe skrzydła mocne są.
Pod skrzydłami twymi żyzne pole,
jabłko na jabłoni, chleb na stole
I najmilszy sercu od pokoleń
Wspólny dom.
KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA Wł.Bełza
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Kto ty jesteś?
– Polka mała.
– Jaki znak twój?
– Lilia biała.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
-W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ Jan Brzechwa
Tańcowała igła z nitką,
Igła – pięknie, nitka – brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.
Igła naprzód – nitka za nią:
„Ach, jak cudnie tańczyć z panią!”
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą – nitka biegiem.
Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem,
Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: „Co za igła!”
Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!

 

JĘZYK ANGIELSKI

5-latki

listopad

TEMAT: In the classroom.

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo

śpiewanie i odgrywanie piosenki

reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach,

rozpoznawanie kolorów

rozpoznanie oraz rozumienie liczb

rozróżnianie słownictwa związanego z przedmiotami w klasie oraz dobrym zachowaniem

fonetyka: rozpoznawanie oraz ćwiczenie dźwięku /p/

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach

uczenie się jak się dobrze zachowywać się i pomagać sobie w klasie

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

teacher

table

chair

crayon

pencil

ruler

rubber

book

scissors

clock

window

door

line up

sit up

hands up

 

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

colours

body

numbers 1-10

Please / thank you

 Język receptywny

Who’s got the (book)?

In the classroom.

In my classroom there’s a …

Can I have a …, please?

Here you are.

What do you say?

Remember

Pick up your (book)!

Look after …

Put away your …, please! 

Do you (put your hands up)?

Is this …?

Polecenia i komentarze nauczyciela

What i sit?

Where are the…?

Listen and repeat.

Let’s sing.

Be quiet!

Well done!

Is this a (pencil) or a (rubber)?

I spy with my little eye.

 

Dzieci uczą się jakie przedmioty można znaleźć w klasie, jak należy zachowywać się w trakcie zajęć.