Styczeń w grupie Rybki
Witamy Nowy Rok
Zapoznanie z wybranymi częściami zegara wskazówkowego.
Odczytywanie pełnej godziny na zegarze.
Nauka nazw kolejnych miesięcy, zabawy słownikowe: skojarzenia z nazwami kolejnych miesięcy.
Zaznaczanie i odczytywanie daty w kalendarzu.
Układanie wypowiedzi w czasie przeszłym:wspomnienia, przyszłym: moje plany.
Zapoznanie z popularnymi gatunkami ptaków zimujących w mieście i właściwym sposobem ich
dokarmiania.
Święto babci i dziadka
Poznawanie zabaw i zabawek z dzieciństwa babci i dziadka i porównywanie ich ze swoimi.
Nazywanie, porównywanie porządkowanie kolejnych etapów życia człowieka.
Mierzenie długości/szerokości pomieszczeń i przedmiotów krokami, stopami, łokciami, pięściami.
Wprowadzenie jednostki miary metr.
Nauka przeskoku przez skakankę.
Poznanie techniki plastycznej de coupage i wykonywanie prac tą techniką.
Redagowanie życzeń dla babci, dla dziadka.
Poznawanie podstawowych zasad savoir vivre.
Co można robić zimą?
Prowadzenie zabaw badawczych i doświadczeń, ze śniegiem, lodem, wodą.
Ustalenie zasad rozmowy i dyskusji oraz stosowanie się do nich (przestrzeganie kolejności
wypowiedzisłuchanie wypowiedzi rozmówcy i odnoszenie się do niej, sznowanie opini innych osób).
Wprowadzenie liczby i cyfry 8.
Wprowadzenie liter dla głoski u: u pisane i drukowane, ó pisane i drukowane, zwrócenie uwagi na
problem ortograficzny i potrzebę poznawania pisowni wyrazów z głoską u.
Zabawy słownikowe poszukiwanie epitatów dla syrazu śnieg.
Rozumie pojęcia: trop, ślad, odcisk, linie papilarne.
Zimowe mistrzostwa sportowe
Wprowadzenie litery S, s „S jak sanki, ćwiczenia w pisaniu, czytaniu.
Zapoznanie tradycją organizowania Zimowej olimpiady i wybranymi zimowymi sportami olimpijskimi.
Zapoznanie z pojęciem ,,mistrz”, ,,trofeum”.
Wprowadzenie liczby i cyfry 9, porządkowanie i numerowanie elementów, ćwiczenia w dodawaniu.
Omawianie historyjek obrazkowych o zabawach i sportach zimowych.
Ustalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych.
Udział w zabawach i grach z elementem rywalizacji.
Nauka właściwej postawy wobec sukcesów i porażek, dostrzeganie wartości treningu dla przyrostu
umiejętności.
Piosenki i wiersze
Piosenka dla babci i dziadka
1. Moja babcia nie jest siwa,
świetnie biega, nieźle pływa,
dobrze wie, co słychać w świecie,
bo się zna na internecie.
Ref. Babcia, babcia ukochana,
babcia, babcia roześmiana,
babcia w środku całkiem młoda,
jeszcze wnukom siły doda.
2. Z dziadkiem lubię łowić ryby,
albo walczyć tak „na niby”,
z nim zdobywam górskie szczyty,
bo to kompan znakomity.
Ref. Dziadek, dziadek ukochny
dziadek, dziadek niezrównany,
dziadek życia wciąż ciekawy,
zawsze chętny do zabawy.
3. Z babcią gadam sobie szczerze,
z dziadkiem jeżdżę na rowerze,
bardzo lubię pić herbatkę
z moją babcią, z moim dziadkiem.
Ref. Dziadek z babcią – przyjaciele,
dziadek z babcią – tropiciele

marzeń, przygód i zagadek.
Super babcia, super dziadek!
Gwiazdeczki
Nocą z wysokiego nieba
Posypały się gwiazdeczki
i spadając wprost na ziemię,
wirowały w rytm poleczki.
Ref.: La, la, la, la, la, la, wirowały w rytm poleczki.
Zobaczyły to śnieżynki,
srebrnym blaskiem zaiskrzyły
i tak, jak małe gwiazdeczki,
też wesoło zatańczyły.
Ref.: La, la, la, la, la, la, też wesoło zatańczyły.
Złoty księżyc zadziwiony
patrzył z góry z każdej strony,
potem z nieba zszedł nad rzeczkę,
by zatańczyć też poleczkę.
Ref.: La, la, la, la, la, la, by zatańczyć też poleczkę.
Kiedy wszyscy się spotkali
obok zamarzniętej rzeczki,
połączyli swoje ręce,
tańcząc razem w rytm poleczki.
Ref.: La, la, la, la, la, la, tańcząc razem w rytm poleczki.
Pora na zimowy sport
1. Dzisiaj rano przyszła zima
niepotrzebna smutna mina
choć za oknem mroźny wiatr
tysiąc zabaw czeka nas
i nie straszna nam pogoda
chodźmy na dwór czasu szkoda
czapkę rękawiczki weź
buty szalik no i cześć
2, Sanki dobre są górkę
można na nich zjechać w dwójkę
a kto zna się na tym sporcie
może śmigać na snowboardzie
jest tu blisko lodowisko
na hokeja mecz o wszystko
czas na łyżwach piruety
albo ścigaj się do mety
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
3. A najlepsze to nie żarty
są na nogach długie narty
można biegać w nich przed domem
albo pędzić w dół slalomem
jeśli starczy ci odwagi
chciałbyś latać tak jak ptaki
zahacz głową o obłoki
pora na narciarskie skoki
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła

hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport.
Kwiaty dla dziadka W. Chotomska
Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.
Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo dziadek.
A jak coś spsocisz, a jak naknocisz
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy wyciągnie z biedy ?
Wiadomo – zawsze dziadek!
Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto !
Kwiaty dla dziadka !
Wiwat, niech żyje dziadek !
Co można rzec o śniegu H. Szayerowa
O śniegu można dużo:
że pada, że prószy,
że kurzy…
że nim miecie,
że śnieg wali,
że się kłębi,
że kotłuje się,
wiruje…i ziębi!
O śniegu można rozmaicie:
śnieg skrzypi,
śnieg skrzy się,
śnieg sypie,
i spowija świat
w senną baśniowość…