Miesiąc czerwiec w Rybkach:

 

Temat kompleksowy: Dzień dziecka

Zapoznanie z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dziecka na całym świecie.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i identyfikowania symboli graficznych.

Doskonalenie umiejętności czytania oraz umiejętności przeliczania słów w zdaniach.

Rozwijanie fantazji i wyobraźni.

Doskonalenie zdolności językowych poprzez poprawne tworzenie rymów do słów.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej za pomocą zabaw ruchowych.

Temat kompleksowy: Zwierzęta duże i małe

Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „-”

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie (tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata).

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet oraz banknotów.

Samodzielne poszukiwanie informacji o zwierzętach w różnych źródłach.

Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie.

Kształtowanie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowywanie ilustracji usłyszanym dźwiękom.

Temat kompleksowy: Lato

Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych.

Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy.

Kształtowanie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie (sprawdzanie i weryfikowanie hipotez).

Rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru.

Tworzenie kalendarza letniej pogody.

Doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi.

Doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru.

Temat kompleksowy: Wakacje

Utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych.

Kształtowanie umiejętności tworzenia łańcucha skojarzeń językowych.

Zapoznanie z symbolami oraz znakami, w celu ich rozpoznawania.

Przygotowanie do rozstania się z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi, wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe.

Piosenki i wiersze:

Dzieci świata

Wincenty Faber

W Afryce w szkole ,na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik, Eskimos,

też w szkole, w chłodnej Grenlandii,

nie uwierzył , że są na świecie

gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii

my także jak dotąd nie znamy,

a jednak wierzymy w lodowce,

w gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

Moja fantazja

muz. Krzysztof Marzec, sł. Ewa Chotomska

La la la la la la la la la la la la la
To szkiełko wszystko potrafi,
na każde pytanie odpowie,
wystarczy wziąć je do ręki,
i wszystko będzie różowe.
Wystarczy wziąć je do ręki,
dosypać ziarnko fantazji,
i już za chwilę można
dolecieć aż do gwiazdy!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!
La la la la la la la la la la la la la
To szkiełko nigdy nie płacze,
zawsze jest w dobrym humorze,
to szkiełko wszystko rozumie,
kazdemu chętnie pomoże.
Wystarczy wziać je do ręki,
ziarnko fantazji dosypać,
i już za chwilę można
z Panem Kleksem w świat pomykać!
Bo Fantazja, fantazja jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!
Fantazja, moja fantazja, fantazja,
fantazja, moja fantazja…
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!
Fantazja, fantazja bo jest od tego,
aby bawić się, aby bawić się,
aby bawić na całego!

Tęcza cza, cza cza

sł. Anna Bernat, muz. Aleksander pałac

1.Koleżanko, kolego – popatrz czasem na niebo.
Czasem zdarzyć się może, cud – zjawisko w kolorze.
Ref.
Tęcza, tęcza, cza, cza, cza ,
czarodziejska wstążka ta.
Wiąże niebo z ziemią
o…. jaki kolorowy splot.
2.Narysuję tę tęczę i na zawsze ci wręczę,
By ci było tęczowo – tęczę noś kolorową.
Ref. Tęcza, tęcza….
3.Śpiewaj z nami o tęczy, kiedy nuda cię dręczy.
W domu, w szkole, po burzy – tęcza minę rozchmurzy.
Ref.Tęcza, tęcza, cza, cza, cza,
czarodziejska wstążka ta.
Przez tę tęczę cały świat
kolorowy uśmiech ma.
Podaję słowa , a melodię… no cóż mogę zaśpiewać