Listopad w grupie Rybki

Tydzień pierwszy

Temat kompleksowy: Listopadowe wspomnienia

 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od.
 • Rozwijanie zainteresowania geografią Polski, wyszukiwanie na mapie Polski Miast, rzek, gór, wprowadzenie litery M, m jak
 • Zapoznanie z historią Polskiego Hymnu, nauka słów wszystkich zwrotek, okazywanie szacunku.
 • Zapoznanie z niektórymi wydarzeniami prowadzącymi do odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Wprowadzenie nazwy miesiąca listopad, etapów jesieni: babie lato, złota polska jesień, szaruga jesienna, prowadzenie obserwacji pogody i otoczenia przyrodniczego.

 

Tydzień drugi

Temat kompleksowy: Jesienna pogoda

 • Poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu Ziemi, zapoznanie z sylwetką Mikołaja Kopernika.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie rytmów w przyrodzie: dzień i noc, rytm pór dnia, rytm pór roku.
 • Poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej, i jego skutków dla środowiska przyrodniczego.
 • Określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości wody w różnych stanach jej skupienia.
 • Definiowanie zjawisk atmosferycznych: burza, szron, mgła opady śniegu, gradu, deszczu (mżawka, kapuśniaczek, ulewa), wiatr.
 • Dostrzeganie zmian pogody w cyklu pór roku, rozumienie pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych.
 • Ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy.
 • Rozwijanie słuchu fonemowego poprzez syntezę i analizy głosokową w wyrazach dotyczących jesienniej pogody
 • Badanie głosek pod względem dźwięczności i bezdźwięczności.
 • Wprowadzenie litery T, t jak Ćwiczenia w czytaniu sylab, wyrazów.

 

tydzień trzeci

Temat kompleksowy: Zwierzęta domowe

 • Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł,
 • Wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska, porównywanie zapisu wyrazu z literą d na końcu: sad z brzmieniem fonetycznym, zachęcenie do pytanie o pisownię wyrazów.
 • Poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby).
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów wprowadzenie cyfry i liczby
 • Kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.
 • Kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych, przekładanie zapisu graficznego na pokaz słuchowy, ruchowy ( i odwrotnie).

Tydzień czwarty

Temat kompleksowy: Zimno, coraz zimniej

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i samokontroli.
 • Poznawanie różnych sposobów przygotowania zwierząt do przetrwania zimy (zasypianie, gromadzenie zapasów,  migracja daleka, w pobliże siedlisk ludzkich.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez syntezę i analizę głosek w słowach związanych ze zwierzętami.
 • wprowadzenie cyfry i liczby 5, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 5.
 • Wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie
 • Poznawanie nazw ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących tu na zimę.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie. Rozpoznawanie zwierząt żyjących na biegunie północnym oraz południowym.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami, wyrazami oraz pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków, układu figur, napisów.

Piosenki

Kap kap sł i muz. A. Kopacz, P. Belak

 1. Kap! Kap! Z nieba leci woda

Kap! Kap! Weź parasol, weź.

Kap! Kap! Jesienna pogoda.Ciesz się, ciesz!

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz!

 1. Kap! Kap! Na nogach kalosze.

Kap! Kap! W wodzie cały świat.

Kap! Kap! Do kałuży wskoczę: Chlap! Chlap! Chlap!

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz!

 1. Kap! Kap! Choć jesienią szaro.

Kap! Kap! Nie nudzimy się.

Kap! Kap! Dziś w jesienne dźwięki Wsłucham się.

Ref. Pierwsza kropelka, druga kropelka, trzecia kropelka. Chyba idzie deszcz!

 

Miała baba koguta
Miała baba koguta,
Wsadziła go do buta, siedź!

O mój miły kogucie,
Jakże ci tam w tym bucie jest?

Miała baba indora,
Wsadziła go do wora, siedź!

O mój miły indorze,
Jakże ci tam w tym worze jest?

Miała baba kokoszkę,
Wsadziła ją w pończoszkę, siedź!

Moja miła kokoszko,
Jakże ci tam w pończoszce jest!

            Nie dla pingwina

1.Wystarczy trochę śniegu
I mrozu odrobina
Rodzina siedzi w domu
I chwali ciepły kąt
A ciebie już tam nie ma
Zmieniłeś się w pingwina
I zwiedzasz z pingwinami biały ląd

Ref. Nie dla pingwina ciepła pierzyna
Nie dla pingwina piecyk
Dla nas zimowa, mroźna kraina
I wiatr, co dmucha w plecy.

2. A może i rodzina
Namówić da się na to
Że nie warto siedzieć w domu
Gdy śnieg puszysty spadł
Wiatrówkę włoży mama
Wiatrówkę włoży tata
I razem z pingwinami ruszą w świat

Ref. Nie dla pingwina ciepła pierzyna
Nie dla pingwina piecyk…

Wiersze

Polskie skarby B. Szurowska
Ma Polska trzy skarby
bezcenne, rzecz oczywista,
to hymn narodowy, godło
i sztandar-flaga ojczysta
Biało-czerwona flaga
powiewa na polskim niebie,
z nią w ręku nasi przodkowie
walczyli o wolność dla ciebie.
Hymn narodowy z dumą
śpiewało polskie wojsko,
z radością się go uczymy
dla ciebie, kochana Polsko.
A biały orzeł z godła
spogląda pełen powagi,
to symbol polskiego zwycięstwa,
wolności i odwagi.

 

Szczeniaczek M. Strzałkowska

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu,

szczeka szczeniak w Szczuczynie, szepcze szczygieł w szczelinie,

piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną,

a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach.

 

Pada śnieg D. Gellner

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

Białe uszy i policzki,

I śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie

 • wiecie, co się ze mną stanie?
 • Będzie kino nie z tej ziemi –
 • Nos marchewkę mi się zmieni!

 

I have a pet.

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.

I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!