PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

CZERWIEC
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli
według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w
wyrazach.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych
dla danego krajobrazu.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw
wakacyjnych.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie
należy się chwalić tym, co się posiada.

Tydzień pierwszy – Dzień Dziecka.
1. Święto dzieci.
2. Prawa dzieci.
3. Dzieci na świecie.
4. Gdy jest nam nudno.
5. Mój przyjaciel.
Tydzień drugi – Wakacje tuż tuż.
1. W górach.
2. Nad jeziorem.
3. Nad morzem.
4. Nad rzeką.
5. Przy ognisku.
Tydzień trzeci – Kolory lata.
1. Żółty.
2. Zielony.
3. Niebieski.
4. Różowy bądź czerwony.
5. Tęczowy świat.

Tydzień czwarty – Do widzenia przedszkole.
1. Wakacyjne podróżowanie.
2. Co zabierzemy na wakacje?
3. Bezpieczeństwo.
4. Do widzenia przedszkole!
5. Do widzenia przedszkole!

 

JĘZYK ANGIELSKI CZERWIEC

GRUPA 5 LATKÓW

TEMAT: Summer is coming!/ Summer activities./ Summer clothes./Sea animals.

FUNKCJE
I UMIEJĘTNOŚCI
PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenek

uczestniczenie w grach
i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji
i umiejętności ruchowych
nazywanie zjawisk, przedmiotów oraz
nazywanie członków rodziny
nazywanie zjawisk pogodowych
rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów lata
poznanie słownictwa związanego z wakacjami

 

bag

beach

beach ball

beach umbrella

bucket

dolphin

dress

flip-flops

hat

ice cream

octopus

sandals

sea

seahorse

shark

shell

shorts

shovel

skirt

starfish

summer

sunbed

sunglasses

swimsuit

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
My name is..
Can I go to the bathroom?

bag

beach

beach ball

beach umbrella

bucket

dolphin

dress

flip-flops

hat

ice cream

octopus

sandals

sea

seahorse

shark

shell

shorts

shovel

skirt

starfish

summer

sunbed

sunglasses

swimsuit

Język utrwalany
(powtarzany)
Hello/ Bye-bye
Thank you
Show me the..
Listen and sing
This is..
Looak at the picture..
Colours / In the classroom
Shapes/ Family

Dzieci powtórzą poznane słownictwo związane
z wakacjami, wakacyjnym wypoczynkiem, morskimi zwierzętami oraz letnim strojem. Poznają kilka nowych wakacyjnych utworów i zabaw.