Marzec w grupie Rybki

W marcu jak w garncu
Utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny.
Doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb.
Rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez:
– poznanie i stosowanie przysłów,
– wyszukiwanie i tworzenie związków frazeologicznych związanych z wiosną,
– różnicowanie znaków graficznych dla litery M, W,
– badanie trwałości głosek, ćwiczenia w czytaniu.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Tworzenie kalendarza pogody, odczytywanie oraz prezentowanie na forum grupy.
Badanie i określanie objętości płynów.
Zapoznanie z kwiatami i roślinami pod ochroną.
Porządki w ogrodzie
Utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, rozwijanie
umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, odwoływanie się do
własnych doświadczeń.
Wprowadzenie dwuznaków ch, cz, ćwiczenia w układaniu i czytaniu wyrazów.
Rozwiązywanie zadań z tekstem, układanie działań matematycznych z
wykorzystaniem znaków +, – , = .
Zakładanie przedszkolnej uprawy roślin, obserwacja rozwoju roślin, nazywanie części
budowy.
Tworzenie zbiorów przedmiotów według kilku cech, zapoznanie z pojęciem część
wspólna zbiorów.
Witaj wiosno!
Zbieranie informacji o kierunkach wędrówek ptaków migrujących na zimę, poznawanie
nazw, wyglądu:wielkość, ubarwienie, cechy szczególne, zwyczaje lęgowe: skowronek,
szpak, jaskółka, dudek, pliszka.
Porównywanie liter p, b, d i ustalenie punktu odniesienia dla ich identyfikowania.
Ćwiczenia w czytaniu metodą ślizgania z głoski na głoskę.
Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski.
Poznawanie sztuki i muzyki ludowej związanej z wiosną.
Zapoznanie z niektórymi utworami muzycznymi, obrazami o tematyce wiosennej.
Wiosna na wsi.
Wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji
dotyczących pracy w gospodarstwie.
Wprowadzenie litery ł, ćwiczenia w porównywaniu liter podobnych: t, ł, l, i.
Nabywanie wiedzy na temat zwierząt hodolanych w Polsce i informacji o produktach
wytwarzanych z mleka. wełny, zbóż.
Doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych.
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci słuchowej.
Układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń.

Wiersze i piosenki
Idzie wiosna Ewa Szelburg-Zarembina
Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Śniegi w polu giną!
Przyleciały bocianiska

w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Wiosna! Wiosna idzie!
Po łąkowych błotach!
Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Prowadzi ją słońce!
Wiosenny wietrzyk J. Kulmowa
Mały wietrzyk wiosenny
Ledwie w drzewach zaszumi
Ledwie w krzakach zamruczy.
Jeszcze gwizdać nie umie,
Jeszcze się uczy.
Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał.
Znalazł listki – zapiał na listkach,
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy.
Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie
Albo szepce tak, że milczy prawie.
Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka
A on jest .
Tylko słucha słowika.

Marzec-czarodziej
Chodzi marzec-czarodziej
Po chmurach, po lodzie
Aż tu nagle hokus-pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku
Och, ten marzec-czarodziej
Chodzi marzec-czarodziej
Po chmurach, po lodzie
Aż tu nagle hokus-pokus
Słońce rzuca swe błyskotki
Że aż mruczą bazie-kotki
Och, ten marzec-czarodziej
Chodzi marzec-czarodziej
Po chmurach, po lodzie
Aż tu nagle hokus-pokus
Przez kałuże skaczą kaczki
Żwawe kaczki-przedszkolaczki
Och, ten marzec-czarodziej
Idzie do nas wiosna sł.A. Galica muz.T. Pabisiak
1.Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech
2.Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosna dzieci wszystkie
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech
3.W lesie kwitnie już zawilec obudziły się motyle
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:
Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech
Jesteśmy żaby aby aby
I. Jesteśmy żaby, aby, aby,
Jesteśmy mokre, okre, okre.
Mieszkamy w błocie, ocie, ocie.
I się chowamy, gdy jest bociek.
Jesteśmy żaby, aby, aby,
Jesteśmy mokre, okre, okre.
Zjadamy muchy, uchy, uchy
I mamy bardzo grube brzuchy.
II. my bociany, any, any
Apetyt mamy, amy, amy
Wolno chodzimy, imy, imy
Lecz każdą żabę zobaczymy
A my bociany, any, any
Apetyt mamy, amy, amy
A nasze dzioby, oby, oby
Na żaby mają dziś sposoby.
Maszeruje wiosna
Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.
Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !
Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !
Stary Donald
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kury hodował ija ija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kaczki hodował ija ija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej gęsi hodował ija ija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej indyki hodował ija ija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam
Old MacDonald
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O.
With a moo here and a moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O.
With a oink-oink here and a oink-oink there
Here a oink-oink, there a oink-oink, everywhere a oink-oink.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a dog, E-I-E-I-O.
With a woof-woof here and a woof-woof there
Here a woof, there a woof, everywhere a woof-woof.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a ducks, E-I-E-I-O
With a quack-quack here and a quack-quack there
Here a quack-quack, there a quack-quack, everywhere a quack-quack.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
And on that farm he had a sheep, E-I-E-I-O.
With a baaa here and a baaa there
Here a baaa, there a baaa, everywhere a baaa.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.