Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie I – Słoneczka w
listopadzie

  1. Listopadowe wspomnienia

– „Mój dom” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne oraz taneczne, granie na instrumentach perkusyjnych. Rozmowa na temat tego, iż domem dla małego Polaka jest Polska, dom rodzinny a także przedszkole.

– „Rodzinka” – zabawa paluszkowa z rymowanką. Rozmowa na temat tego co to jest rodzina i kto wchodzi w jej skład. Próby wypowiadania się dzieci na temat własnych rodzin, nazywanie mamy, taty, rodzeństwa. Budowanie domów z różnorodnych klocków.

– „Powiewa flaga” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat barw narodowych. Próby nauki wiersza na pamięć.

– „Flaga Polski” – praca plastyczna. Malowanie przy pomocy pędzla flagi Polski. Nauka posługiwania się farbą i pędzlem. Wyrabianie sprawności manualnej.

– „Samochwała” – zabawa parateatralna na podstawie wiersza J. Brzechwy. Zabawa matematyczna – posługiwanie się wybranymi pojęciami przeciwstawnymi: mały – duży, wysoki – niski, chudy – gruby.

  1. Jesienna pogoda

– „Wiatr Psotnik” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. Nauka rytmicznego maszerowania w kole, w rozsypce, parami oraz ustawiania się na sygnał w wyznaczonych miejscach.

– „Ubranie na jesienny spacer” – oglądanie i omawianie tablic graficznych, wybieranie ubioru odpowiedniego do jesiennej pogody. Próby dzielenia się własnymi doświadczeniami przez dzieci. Stymulowanie rozwoju myślenia oraz mowy dzieci. Poszerzanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych.

– „Przygoda z parasolem” – zabawa matematyczna. Próby wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (3 obrazki). Określanie co było najpierw, a co potem. Segregowanie papierowych parasoli według koloru i wzoru.

– „Deszczowe zwierzaki” – słuchanie wiersza D. Gellner. Rozmowa na temat treści utworu. Zabawy parateatralne, rozwijanie pomysłowości i śmiałości.

– „Deszczowe zwierzaki” – praca plastyczna. Malowanie farbami akwarelowymi na mokrej kartce papieru. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

  1. Zwierzęta domowe

– „Kundel bury” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych. Rozmowa na temat konieczności dbania o zwierzęta domowe i bezdomne oraz dzikie.

– „Przytul psa” – słuchanie opowiadania T. Kruczka ilustrowanego pacynką oraz ilustracjami i książeczkami obrazkowymi. Rozwijanie mowy i myślenia. Budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.

– „Kotek” – słuchanie wiersza J. Tuwima. Rozmowa na temat sposobów opieki nad zwierzętami domowymi. Próby uczenie się wiersza na pamięć. Zabawy parateatralne oraz ortofoniczne na postawie utworu.

– „Trzy małe kotki” – zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza W. Szwajkowskiego. Próby liczenia kotków w znanym dzieciom zakresie (próbujemy przynajmniej do 3). Utrwalanie i nazywanie kolorów (biały, czarny, szary). Utrwalanie pojęć wielkościowych: duży, mały.

– „Mały kotek” – praca plastyczna. Lepienie z ciastoliny.  Toczenie kuleczek i wałeczków, łączenie elementów z pomocą dorosłego. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców. Nauka lepienia rzeźby przestrzennej.

– „Pan weterynarz” – słuchanie nagrania piosenki. Rozmowa z dziećmi na temat potrzeby leczenia zwierząt oraz odpowiedniej opieki nad nimi w domu.

  1. Zimno, coraz zimniej

– „Idzie, idzie jeż” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach perkusyjnych. Utrwalanie rytmicznego maszerowania w kole, biegania bez potrąceń i poskoków na dwóch nogach oraz szybkiego reagowania na różnorodne sygnały i polecenia nauczyciela.

– „Jeżyk” – zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza W. Szwajkowskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności obserwowania i odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby oraz wymawiania wyrazów dźwiękonaśladowczych.

– „Jeżyk” – malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie wyobraźni dzieci oraz umiejętności posługiwania się farbą i pędzlem. Mieszanie kolorów.

– „Niedźwiedź i wiewiórka” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, zachęcanie dzieci do współpracy i wzajemnej pomocy.

– „Kółeczka” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–3. Rozumienie liczby 3 w aspekcie kardynalnym.

– „Kto pamięta o zwierzętach”  – słuchanie wiersza I. Salach. Rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat pomocy zwierzętom.

 

ANGIELSKI

LISTOPAD

SŁONECZKA

Temat:  Colours

Słownictwo:  red, yellow, blue, green, teddy Bear, big, small, one, two

Zwroty: What’s this? What colour is it? It’s red; Hello, Bye bye, See you soon, Sit down, Stand up, Turn around, Jump

Piosenka: Colour song.