Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie II – Słoneczka w styczniu

  1. Witamy Nowy Rok

– „Tupu – tup po śniegu” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne oraz taneczne, granie na instrumentach perkusyjnych. Rozmowa na temat charakterystycznych cech zimy.

– „Przyszedł Nowy Rok” – zabawa dydaktyczna z użyciem obrazków. Odwoływanie się do doświadczeń dzieci. Zachęcanie do śmiałego wypowiadania się. Rozmowa na temat tego jak rodziny dzieci spędziły Sylwester i Nowy Rok.

– „Roczek” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat czterech pór roku, nazywanie aktualnej pory roku – zimy. Doskonalenie mowy i myślenia dzieci. Dokonywanie syntezy sylabowej. Próby dokonywania przez dzieci analizy sylabowej prostych wyrazów dwusylabowych.

– „Cztery pory roku” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza Czesława  Janczarskiego. Łączenie opisu z odpowiednim obrazkiem. Przeliczanie do 4. Układanie rytmicznych sekwencji.

– „Serduszko na WOŚP” – praca plastyczno – techniczna. Wyrabianie sprawności manualnej oraz inwencji twórczej poprzez ozdabianie piernikowych serc.

– „Karnawałowa zabawa” – zabawy taneczne. Taniec swobodny i naśladowczy przy piosenkach dziecięcych (śpiewanych także po angielsku).

  1. Co można robić zimą?

– „Zima, zima, zima, pada, pada śnieg” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie prostego akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Rozmowa na temat zabaw zimowych.

– „Jaki jest śnieg, jaki jest lód?” – zabawy badawcze. Budzenie ciekawości poznawczej u dzieci. Poznawanie właściwości śniegu i lodu. Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki, biały, przezroczysty, puszysty, ostry, twardy, śliski….. Próby lepienia śnieżek i bałwana ze śniegu (jeśli spadnie) lub doświadczenia z wodą i lodem (zamarzanie, rozpuszczanie, parowanie).

– „Ile mam śnieżynek?” – zabawa matematyczna. Poszerzanie zakresu liczenia. Segregowanie śnieżynek według wielkości oraz kształtu.

–  „Śnieg” – wysłuchanie wiersza J.L. Kerna. Rozmowa na temat jego treści. Budowanie krótkich wypowiedzi. Utrwalanie nazw kolorów.

– „Kolorowe bałwanki” – lepienie z ciastoliny – ugniatanie, formowanie i łączenie kulek. Rozwijanie sprawności rąk i palców oraz inwencji twórczej.

– „Co można robić zimą?” oraz „Co zwierzęta robią zimą?” – zabawa dydaktyczna z użyciem obrazków. Poszerzanie słowników: biernego i czynnego dzieci. Podawanie nazw zwierząt, przedmiotów i czynności z nimi związanych. Dokonywanie syntezy sylabowej. Próby dokonywania przez dzieci analizy sylabowej prostych wyrazów dwusylabowych.

  1. Moja Babcia i mój Dziadek

– „Moja Babcia i mój Dziadek”– nauka piosenki z układem ruchowym na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Granie na instrumentach perkusyjnych.

– „Nie ma jak babcia, nie ma jak dziadzio” – słuchanie wiersza E. Stadtmüller. Wypowiedzi dzieci na temat osób bliskich, wdrażanie do okazywania szacunku drugiej osobie, zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi. Nauka fragmentów wiersza na pamięć.

– „Warcaby z moim dziadkiem” – słuchanie wiersza D. Niemiec i rozmowa na jego temat. Oglądanie historyjki obrazkowej związanej tematycznie z wierszem. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozgrywania gier.

– „Prezenty dla babci i dziadka” – zabawa matematyczna. Próby klasyfikowania i liczenia prezentów w znanym dzieciom zakresie. Utrwalanie kolorów, pojęć wielkościowych oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.

– „Laurki dla babci i dziadka” – praca plastyczno – techniczna. Naklejanie elementów z kolorowego papieru. Doskonalenie pomysłowości oraz sprawności manualnej rąk i palców. Wykonanie prezentów dla dziadków.

  1. Sporty zimowe

– „Bałwankowa rodzina” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne. Granie na prostych instrumentach perkusyjnych.

– „Jak się ubrać, gdy jest zimno?”– rozmowa na temat konieczności dostosowywa­nia ubrania do pogody na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania „Idziemy na górkę” M. Szczęsnej. Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.

– Bezpieczne zabawy – słuchanie wiersza J. Knapik – Lis. Wspólnie określenie zasad, jakie powinny być spełnione, aby zimowa zabawa była bezpieczna. Rozwijanie mowy i myślenia.

– „Sporty zimowe” – zabawa matematyczna. Próby klasyfikowania i liczenia sportowców w znanym dzieciom zakresie. Utrwalanie pojęć wielkościowych oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.

– „Sporty zimowe” – praca plastyczna. Malowanie farbami plakatowymi. Doskonalenie pomysłowości oraz sprawności manualnej rąk i palców.

Nauka języka angielskiego:

  1. Temat: Wild and farm animals

Piosenki : Walking in the forest, angielskie słówka w obrazkach, Old Macdonald had a farm

Słownictwo: rabbit, squirrel, wolf, fox, wild boar, owl, skunk, roe, duck, dog, pig, horse, sheep, cow,

  1. Temat: Cats

Piosenki: Family cats, Yes, I can,

Słownictwo: sleep, swim, run, eat, drink, mother, father, grandma, grandpa, sister, brother, baby, colors,

  1. Temat: Months of the year

Piosenki: Calendar song, If you happy, Months of the year

Słownictwo: nazwy miesięcy, a smiling face, angry face, sad face, sleepy face or  unhappy face, scared face

  1. Temat: Winter sport

Piosenki: In the snow, Winter Hokey Pokey

Słownictwo: water, umbrella, raincoat, ice-skating, sleighing, skis, skates, sled, making a snowman, snow

Songs – piosenki- zabawy ruchowe utrwalające poznane zwroty w języku angielskim: „We all fall down”, „Make a circle”, „One little finger”, „One two three  hop, hop, hop”, „I see something blue..”5 little snowmen standing in a Row.

„Colors of the cats” –utrwalanie nazw kolorów kotów połączone z zabawą Which cats missed?- zabawa na spostrzegawczość utrwalająca kolory