Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie I – Słoneczka we
wrześniu
W przedszkolu
– „Tu paluszek” – nauka piosenki z układem ruchowym. Nauka orientacji w schemacie ciała. Zabawy
rytmiczne oraz taneczne podczas śpiewania piosenki.
– „Wycieczka po przedszkolu” – poznawanie rozkładu pomieszczeń przedszkola i ich przeznaczenia
oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabawy na holu z piłkami oraz w ogrodzie przedszkolnym.
Przestrzeganie poznanych zasad.
– „Pierwszy dzień w przedszkolu ” – słuchanie opowiadania A. Galicy połączone z poznawaniem
kącików tematycznych w sali. Segregowanie zabawek według rodzajów, kolorów, wielkości – zabawa
matematyczna. Próby liczenia.
– „Księżniczka w tarapatach” – zabawa parateatralna na podstawie tekstu T. Kruczka. Nauka
nawiązywania kontaktów społecznych z rówieśnikami.
– „Słoneczko” – praca plastyczna. Stemplowanie przy pomocy gąbki zamoczonej w farbie plakatowej
tarczy słońca. Malowanie promieni, oczu, uśmiechu. Nauka posługiwania się farbą, gąbką i pędzlem.
Wyrabianie sprawności manualnej.
Wakacyjne wspomnienia
– „Słoneczko” – nauka piosenki z układem ruchowym. Ćwiczenia rytmiczne – granie na bębenkach i
tamburynach. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence „Pada deszczyk”. Nauka rytmicznego
maszerowania po kole oraz ustawiania się.
– „Nasze wakacje” – oglądanie tablic graficznych oraz widokówek przedstawiających miejsca
wakacyjnego pobytu dzieci. Próby dzielenia się doświadczeniami przez dzieci. Wyróżnianie
elementów krajobrazu górskiego oraz morskiego. Stymulowanie rozwoju myślenia oraz mowy dzieci.
Oglądanie wakacyjnych skarbów: kamyki, muszle, pamiątki. Segregowanie ich.
– „Piłka plażowa” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem ciastoliny. Rozwijanie
pomysłowości w doborze kolorów i sprawności manualnej dzieci. Nauka toczenia kulek na twardym
podłożu oraz w dłoniach.
– „Wakacje i Przedszkole” – próby rozwiązywania przez dzieci zagadek słownych w formie
wierszyków wg B. Kamińskiej. Zagadki dotykowe „Czarodziejski worek”. Zabawa matematyczna,
ruchowa „Na górze, na dole”. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
– „Piękne zwyczaje” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Rozmowa o dobrym wychowaniu oraz o
emocjach z użyciem tablic graficznych. Rozpoznawanie podstawowych emocji: radość, złość, smutek,
strach. Nauka czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry…
Jesteśmy bezpieczni
– „Jestem sobie przedszkolaczek” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na
instrumentach perkusyjnych: bębenkach i tamburynach. Utrwalanie zabaw „Tu paluszek” i „Ta
kaczuszka” oraz „Słoneczko”.

– „Dzieci i światła” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej piosenki oraz
tablic graficznych. Rozwijanie mowy i myślenia. Zabawa ruchowa z użyciem krążków w
odpowiednich kolorach. Wdrażanie do właściwego reagowania na sygnał zielony i czerwony.
– „Dziś jest nasze pasowanie” – zapoznanie i nauka wiersza na pasowanie. Przypomnienie
podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie.
– „Zaczęło się od kółka” – zabawa matematyczna. Po wysłuchaniu i krótkiej rozmowie na temat
utworu M. Rosińskiej wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów w kształcie koła. Rozpoznawanie koła
wśród innych kształtów. Klasyfikowanie według kształtu oraz koloru.
– „Sygnalizator świetlny” – praca plastyczna wykonana techniką rysunkową oraz płaskiego origami z
kółek. Utrwalanie znaczenia zielonego i czerwonego światła w ruchu drogowym. Nauka
prawidłowego korzystania z kleju i kolorowania.
Dbam o siebie i środowisko
– „Jestem sobie przedszkolaczek” – utrwalanie piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na
instrumentach perkusyjnych: bębenkach i tamburynach. Utrwalanie zabaw „Tu paluszek” i „Ta
kaczuszka”, „Słoneczko” oraz „Maszerują dzieci drogą” na zbliżające się Pasowanie na
Przedszkolaka.
– „Wiercipiętek się brudzi” – słuchanie utworu M. Galicy. Rozmowa na temat konieczności mycia rąk
oraz wpływu czystości na zdrowie człowieka. Sprzątanie po sobie.
– „Co to będzie?” – malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie wyobraźni dzieci oraz umiejętności
posługiwania się farbą i pędzlem. Zwrócenie uwagi na konieczność dokładnego umycia rąk po
skończonym malowaniu.
– „Moja buzia” – zabawa matematyczna. Wskazywanie i podawanie nazw części twarzy własnej oraz
kolegi. Rozwijanie świadomości własnego ciała. Próby rysowania schematycznej twarzy (prostego
portretu).
– „Sowa sprząta mieszkanie” – gimnastyka buzi i języka. Rozumienie poleceń wydawanych przez
nauczyciela, usprawnianie narządów mowy.