Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie II – Słoneczka w listopadzie

  1. Listopadowe wspomnienia

– „Przedszkole drugi dom” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne oraz taneczne, granie na instrumentach perkusyjnych.

– „Rodzinka” – zabawa paluszkowa z rymowanką. Rozmowa na temat tego co to jest rodzina i kto wchodzi w jej skład. Próby wypowiadania się dzieci na temat własnych rodzin, nazywanie mamy, taty, rodzeństwa. Zabawa matematyczna – posługiwanie się wybranymi pojęciami przeciwstawnymi: mały – duży, wysoki – niski, chudy – gruby.

– „Powiewa flaga” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat barw narodowych. Próby nauki wiersza na pamięć.

– „Polak mały” – oglądanie programu edukacyjnego z użyciem tablicy multimedialnej. Poznanie legendy o powstaniu Polski. Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu państwowego.

– „Flaga Polski” – praca plastyczna. Wydzieranka z kolorowego papieru. Nauka posługiwania się klejem w sztyfcie. Wyrabianie sprawności manualnej.

– „11 listopad” – udział w ogólno przedszkolnej uroczystości patriotycznej. Słuchanie piosenek i wierszy w wykonaniu starszaków. Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

  1. Jesienna pogoda

– „Wiatr Psotnik” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. Nauka rytmicznego maszerowania w kole, w rozsypce, parami oraz ustawiania się na sygnał w wyznaczonych miejscach.

– „Ubranie na jesienny spacer” – oglądanie i omawianie tablic graficznych, wybieranie ubioru odpowiedniego do jesiennej pogody. Próby dzielenia się własnymi doświadczeniami przez dzieci. Stymulowanie rozwoju myślenia oraz mowy dzieci. Poszerzanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych.

– „Przygoda z parasolem” – zabawa matematyczna. Próby wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (3 obrazki). Określanie co było najpierw, a co potem. Segregowanie papierowych parasoli według koloru i wzoru. Układanie i kontynuowanie rytmów. Przeliczanie w możliwie szerokim zakresie.

– „Deszczowe zwierzaki” – słuchanie wiersza D. Gellner. Rozmowa na temat treści utworu. Zabawy parateatralne, rozwijanie pomysłowości i śmiałości.

– „Pada deszcz” – zabawy badawcze oraz praca plastyczna. Malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. Utrwalanie słownictwa związanego z jesienną pogodą.

– „Pasowanie na przedszkolaka” – udział dzieci w imprezie rodzinnej. Śpiewanie piosenek, granie na instrumentach perkusyjnych, taniec w parach.

  1. Zwierzęta domowe

– „Kundel bury” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych. Rozmowa na temat konieczności dbania o zwierzęta domowe i bezdomne oraz dzikie.

– „Kłopoty Burka z podwórka” – słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej ilustrowanego pacynką oraz obrazkami. Rozwijanie mowy i myślenia. Budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.

– „Kotek” – słuchanie wiersza J. Tuwima. Rozmowa na temat sposobów opieki nad zwierzętami domowymi. Próby uczenie się wiersza na pamięć. Zabawy parateatralne oraz ortofoniczne na postawie utworu.

– „Trzy małe kotki” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza W. Szwajkowskiego. Próby liczenia kotków w znanym dzieciom zakresie. Utrwalanie i nazywanie kolorów (biały, czarny, szary). Utrwalanie pojęć wielkościowych: duży, mały.

– „Budka dla Burka” – praca plastyczna. Wyklejanka z kolorowego papieru. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców.

  1. Zimno, coraz zimniej

– „Idzie, idzie jeż” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach perkusyjnych. Utrwalanie szybkiego reagowania na różnorodne sygnały i polecenia nauczyciela.

– „Jeżyk” – zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza W. Szwajkowskiego. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności obserwowania i odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby oraz wymawiania wyrazów dźwiękonaśladowczych.

– „Zapasy na zimę”  – słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej ilustrowanego obrazkami. Rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat tego co robią zwierzęta przed nadejściem zimy.

– „Wiewiórka” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności segregowania zapasów wiewiórki oraz przeliczania w możliwie szerokim zakresie.

– „Jeżyk” – lepienie z masy solnej z użyciem materiału przyrodniczego. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

Nauka języka angielskiego:

  1. Temat: Shapes

Piosenki : The Shapes Song

Słownictwo: Circle, Square, Rectangle, Triangle, Hexagon, Star, Heart, Diamond, Oval,

  1. Temat: Safari Animals

Piosenki: Walking In The Jungle

Słownictwo: Elephant, Zebra, Lion, Tiger, Monkey, Tucan, Frog,

  1. Temat: Days of the week

Piosenki: Days of the Week Song

Słownictwo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

  1. Temat: Weather, Seasons song

Piosenki: Weather Song For Kids, Seasons Song, Rain, Rain go away

Słownictwo: Sunny, Snowly, Windy, Rainy, Cloudy, Hot, Cold, Autumn, Winter, Spring, Summer

Piosenki- zabawy ruchowe utrwalające poznane zwroty w języku angielskim:  Walking, walking, The Hokey–Pokey Shake,  10 little Elephants,  You have got Eyes, My Teddy Bear