Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie II – Słoneczka w czerwcu

 

  1. Dzieci z różnych stron świata (1.06 – 5.06. 2020)

– „Bo co może mały człowiek” oraz „Jesteśmy dziećmi” – zabawy muzyczne przy piosenkach. Improwizacje ruchowe. Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw dzieci i ich planów na przyszłość. Tradycyjne zabawy z rodzicami.

– „Prawa dziecka” – słuchanie wiersza Janusza Korczaka. Krótka rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci oraz praw i obowiązków Rodziców. Oglądanie filmiku edukacyjnego o dzieciach z całego świata. Podkreślenie, iż dzieci są różne ale wszystkie chciałyby być razem ze swoimi rodzicami, być bezpieczne, szczęśliwe i móc się uczyć i bawić.

– „Każdy jest inny, każdy wyjątkowy” – słuchanie i próby śpiewania piosenki. Słuchanie wiersza „Polubić różnice”. Oglądanie prezentacji „Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabawy”. Rozmowa z Rodzicami na temat różnic i podobieństw między ludźmi.

– „Kolega z Afryki” – słuchanie listu chłopca z Ugandy. Wykonywanie zadań z listu, poznanie tradycyjnej zabawy i bajki ugandyjskiej „Rybak i Muzungu” z morałem: To nie pieniądze dają nam szczęście.  „Moje zabawki” – zabawa matematyczna z elementami kodowania. Doskonalenie  umiejętności porównywania, klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy oraz przeliczania i zaznaczania liczebności. Kolorowanie według kodu.

– „Dyzio marzyciel” – słuchanie wiersza J. Tuwima. Kształtowanie  umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń. Doskonalenie mowy i myślenia. Rozwijanie fantazji. „Moje marzenia”wyklejanie watą konturu chmury i malowanie, rysowanie, lub naklejanie w środku marzeń dzieci. Słuchanie podczas pracy utworu „Marzenie” R. Schumana.

– „Jak nasza Mama odczarowała Wielkoluda” – słuchanie opowiadania Joanny Papuzińskiej. Oglądanie krótkiego przedstawienia. Zabawy inscenizacyjne wspólnie z Rodzicami lub rodzeństwem. Wykonanie ilustracji do opowiadania według podanego wzoru lub własnego pomysłu.

  1. Kogo spotkamy na łące? (8.06 – 12.06.2020)

– „My jesteśmy żabki” – nauka piosenki z układem ruchowym. Reagowanie  na zmiany tempa, czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Próby wykonania prostej pracy plastycznej techniką origami z kółek. Poznanie cyklu rozwojowego żaby.

– „O żabkach w czerwonych czapkach” – słuchanie opowiadania  H. Bechlerowej, oglądanie ilustracji. Kształtowanie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci. Rozmowa na temat barw ochronnych zwierząt. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania: łąki. Kształtowanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej.

– „Od gąsienicy do motyla” – zabawa matematyczna z elementami kodowania na podstawie opowiadania W. Bieriestowa. Określanie cech jakościowych, ćwiczenie umiejętności używania tych określeń. Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie. Doskonalenie przeliczania w znanym dzieciom zakresie oraz używania określeń dotyczących kierunków. Poznanie cyklu rozwojowego motyla.

– „Zwierzęta na łące” – rozwiązywanie zagadek słownych i pantomimicznych. Próby zadawania zagadek przez dzieci. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt. Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem sposobu ich poruszania. Doskonalenie rozpoznawania globalnego wyrazów. Ćwiczenia ortofoniczne.

– „Co to za zwierzę?” – praca plastyczna.  Rozwijanie kreatywności dzieci oraz sprawności manualnej podczas  lepienia z ciastoliny lub plasteliny.

  1. Niedługo lato (15.06 – 19.06.2020)

– „Po łące biega lato” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie akompaniamentu. Zabawy rytmiczne. Rozmowa na temat tego po czym poznajemy, że zbliża się lato. Utrwalanie nazw i kolejności pór roku oraz ich cech charakterystycznych. Globalne rozpoznawanie nazw pór roku.

– „Calineczka” – słuchanie bajki H. Ch. Andersena. Doskonalenie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabawy inscenizowanej na podstawie utworu oraz wypowiedzi dzieci. Wykonanie ilustracji do baśni.

– „Zjawiska atmosferyczne” – rozwiązywanie zagadek.  Poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych występujących latem. Wyszukiwanie i dobieranie ilustracji oraz podpisów według wzoru. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej. Próby prowadzenia prostego kalendarza pogody.

– „Kolory” – zabawa matematyczna. Przeliczanie w znanym dzieciom zakresie, utrwalanie kierunków: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo oraz kolorów podstawowych i pojęć wielkościowych. Zabawy z kodowaniem.

– „Lato w ogrodzie i w parku” – obserwacje przyrodnicze kwiatów, drzew, krzewów, ptaków i owadów. Próby ich nazywania. Rozmowy z Rodzicami na temat własnych obserwacji.  Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci.

– „Letni obrazek” – zajęcia plastyczne. Malowanie farbami plakatowymi oraz pędzlem. Mieszanie barw podstawowych w celu uzyskania nowych kolorów. Rozwijanie pomysłowości dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej.

  1. Jedziemy na wakacje

– „Niech żyją wakacje” – zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. Granie przez dzieci prostego akompaniamentu. Wypowiedzi dzieci na temat rodzinnych, wakacyjnych planów.

– „Płynie Wisła, płynie” – zabawa dydaktyczna na podstawie fragmentów wiersza Czesława Janczarskiego, ilustracji oraz mapy Polski. Utrwalanie nazwy naszego kraju, stolicy, głównej rzeki. Poznanie charakterystycznych cech głównych regionów. Wdrażanie do wypowiadania się. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej  prostych wyrazów. Globalne czytanie wyrazów: Polska, Warszawa, Wisła, morze, góry. Próby  rozpoznawanie ich pośród innych.

– „Pakujemy się na wakacje” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie według jednej lub dwóch cech jednocześnie (kolor, kształt, przeznaczenie). Utrwalanie pojęć przeciwstawnych: duży – mały, cienki – gruby, długi – krótki. Doskonalenie przeliczania w znanym dzieciom (jak najszerszym) zakresie. Zabawy z kodowaniem.

– „Wakacyjny niezbędnik” – zagadki słowne oraz pantomimiczne. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania. Rozwiązywanie zagadek przez dzieci. Próby samodzielnego układania zagadek przez dzieci. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (z uwzględnieniem ochrony przed słońcem).

– „Wakacyjne obrazki” – praca plastyczna. Wykonanie wydzieranki – naklejanki z kolorowego papieru. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

Nauka języka angielskiego:

  1. Temat: Vegetables

Piosenki : Vegetables song, Down By The Bay, Vegetable Song for children, Learn Vegetables for Kids – What is it?

Słownictwo: fish, dog,  bee, washing a dish, snail, watermelon, carrot, broccoli, cabbage, potato, spinach, celery, Garlic, onion, leek, mushroom, cucumber, green papers, corn, beans, asparagus, potato, eggplants.

  1. Temat: Count and action songs

Piosenki:  Hide And Seek, The Bananas song, Open Shut Them – Kids Songs | Super Simple Songs, Follow me,  We all fall down, Down By The Bay, How many fingers?

Słownictwo: one, two, free, four, five, six, seven, eight, nine ten, good morning, good, night, open, shut tchem.

  1. Temat: Emotions

Piosenki:  Emotions Song for Kids,  Emotions Hokey Pokey , If You’re Happy and You Know It.

Słownictwo: turn around, angry, smile, happy, surprised, scared, sad, tired.

  1. Temat: Summer holiday

Piosenki: Summer Song for Kids – The Singing Walrus, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, Pinnochio.

Słownictwo: swim, hike, bike, play, camp, dance, surf, read, right side, left side, right or left leg, right and left  hand.