Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie I – Słoneczka w lutym
1. Baśnie, bajki, legendy
– „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne oraz
taneczne, granie na instrumentach perkusyjnych. Próby nauki i śpiewania piosenki także po angielsku.
Doskonalenie rozpoznawania emocji.
– „Skąd się biorą bajki?” – wysłuchanie wiersza Z. Dmitrocy. Rozmowa na temat treści utworu.
„Pobudzamy wyobraźnię” – zabawa twórcza.
– „Gdzie ukryły się bajki?” – zabawa matematyczna z użyciem obrazków. Posługiwanie się
określeniami położenia: na, obok, w, pod. Zachęcanie do śmiałego wypowiadania się na temat
rozpoznanych przez dzieci bajek.
– „Jaś i Małgosia” – słuchanie bajki opowiadanej przez nauczyciela. Rozmowa kierowana pytaniami
na temat wysłuchanego tekstu. Próba oceny zachowania bohaterów. Doskonalenie mowy dzieci.
Dokonywanie syntezy sylabowej. Próby dokonywania przez dzieci analizy sylabowej prostych
wyrazów dwusylabowych.
– „Bajkowa zgaduj – zgadula” – rozwiązywanie zagadek E. Stadtmüller i A. Obarskiej. Dobieranie do
danej postaci akcesoriów, rozwijanie mowy i myślenia. Swobodne zabawy parateatralne.
– „Krasnoludek” – praca plastyczno – techniczna. Wyrabianie sprawności manualnej przez naklejanie
geometrycznych elementów z kolorowego papieru.
2. W dawnych czasach
– „Praczki” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne z użyciem instrumentów
perkusyjnych. Rozmowa na temat tego jak robiło się pranie (oraz inne czynności porządkowe) w
dawnych czasach a jak obecnie.
– „Co się rozpuści w wodzie?” – zabawa badawcza. Szukanie odpowiedzi na pytanie. Rozwijanie
myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności wnioskowania. Poznawanie właściwości soli i
piasku. Próby krystalizacji soli.
– „Wulkan” – zabawa konstrukcyjna. Wykonanie góry wulkanicznej – ćwiczenie palców poprzez
ugniatanie plasteliny. „Przedszkolny wulkan” – zabawa badawcza. Rozmowa za podstawie ilustracji i
tablic graficznych na temat tego jak wyglądała ziemia w dawnych czasach. Rozwijanie mowy i
myślenia dzieci.
– „O smokach, które żyły naprawdę” – słuchanie wiersza M. Przewoźniaka. Budowanie krótkich zdań
na temat treści wiersza. Cierpliwe czekanie na swoją kolej. „Dinozaury i smoki” – oglądanie książek i
obrazków z dinozaurami oraz smokami. Rozmowa na temat podobieństw i różnic między smokami a
dinozaurami. Wdrażanie do oceny faktów i oddzielanie ich od fikcji. Przeliczanie dinozaurów i
smoków w znanym dzieciom zakresie.
– „Lepimy dinozaura” – praca plastyczno – konstrukcyjna z ciastoliny. Rozwijanie sprawności
manualnej rąk i palców oraz inwencji twórczej.
– „Dzień Babci i Dziadka” – impreza integracyjna z udziałem rodzin dzieci.
3. W karnawale same bale

– „Różowy balonik” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy muzyczno – ruchowe z użyciem
balonów. Rozmowa na temat tego co to jest karnawał.
– „Karnawał” – uważne słuchanie wiersza A. Rżysko – Jamrozik. Budowanie wypowiedzi na
określony temat. Utrwalanie znajomości pojęcia karnawał. Zabawy taneczne przy popularnej muzyce
dziecięcej oraz klasycznej.
– „Czym na bal?” oraz „Ile kół ma…” – zabawa matematyczna. Kształtowanie umiejętności
klasyfikowania według jednej cechy. Próby liczenia pojazdów w znanym dzieciom zakresie (do 4).
Utrwalanie kolorów i pojęć wielkościowych.
– „Maska Karnawałowa” – praca plastyczna. Sklejanie elementów z kolorowego kartonu. Ozdabianie
cekinami, brokatem i innymi elementami według pomysłu dzieci. Doskonalenie pomysłowości oraz
sprawności manualnej rąk i palców.
– „Bajkowe podróże” – bal karnawałowy z udziałem dzieci z całego przedszkola. Rozmowy na temat
tego za kogo przebrało się dziecko.
4. Wynalazki
– „Moja planeta” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne. „Chronimy Ziemię” –
rozmowa na temat działań proekologicznych jakich mogą podjąć się dzieci i ich rodziny w
codziennym życiu np. segregacja śmieci.
– „Wynalazki” – uważne słuchanie wiersza M. Przewoźniaka. Rozmowa kierowana pytaniami na
temat wynalazków z użyciem ilustracji. Rozwijanie mowy i myślenia oraz wyobraźni dziecięcej,
wyjaśnienie pojęcia wynalazek. Doskonalenie syntezy sylabowej, próby dokonywania analizy
sylabowej.
– „Pożyteczne urządzenia” – słuchanie fragmentu wiersza Cz. Janczarskiego. „W muzeum telefonów”
– zabawa dydaktyczna. Oglądanie różnych telefonów, dostrzeganie różnic i podobieństw. Rozmowa
do czego służy telefon obecnie.
– „Telefon ze sznurkiem” – zajęcia techniczne. Wykonanie telefonu z wykorzystanych kubków
jednorazowych zgodnie z podaną przez dorosłego instrukcją. „Jak to działa?” – zabawa badawcza.
Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej. Zapoznanie z ogólną zasadą działania telefonu.
– „Rakieta” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie i próby podawania nazw figur geometrycznych,
układanie z nich konstrukcji płaskich. Przeliczanie w znanym dzieciom zakresie. Rozpoznawanie i
nazywanie kolorów podstawowych. Wykonywanie zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela,
wdrażanie do uważnego słuchania oraz nie przeszkadzania innym dzieciom.
– „Moja rakieta” – praca plastyczna, wykonanie obrazka z figur geometrycznych. Naklejanie
elementów wyciętych z kolorowego papieru według podanego wzoru. Doskonalenie sprawności
manualnej rąk i palców oraz prawidłowego korzystania z kleju. Wdrażanie dzieci do sprzątania po
skończonej pracy.
Nauka języka angielskiego: Temat: How are you?
Słownictwo związane z uczuciami i emocjami: happy, sad, angry, tired, hungry, sleepy, scared
Zwroty: How are you? I'm fine. I'm great. I'm very well. I'm not so good. Feel better soon.
Piosenka: "If you're happy", "How are you?"
Powtórzenie: czasowniki ruchu