Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie I – Słoneczka w czerwcu

1. Dzień Dziecka

– „Nie ma tego złego” – wyjście do Domu Sztuki na Ursynowie na spektakl przygotowany przez Teatr Rodziców z okazji Dnia Dziecka.
– „Mamo, Tato powiedz jak….” – impreza rodzinna. Występy dzieci z okazji uroczystego zakończenia roku oraz Dnia Mamy i Taty. Śpiewanie piosenek, granie na marakasach, taniec, recytacja wierszy, wręczanie upominków, poczęstunek. Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.

– „Fantazja” – zabawy muzyczne przy piosence. Granie przez dzieci prostego akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Improwizacje ruchowe.
– „Zabawa nasze prawo” – słuchanie wiersza W. Szwajkowskiego oraz rozmowa na jego temat. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania. Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
– „Moje zabawki” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy oraz przeliczania.
– „Dyzio marzyciel” – słuchanie wiersza J. Tuwima. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń oraz umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych. Doskonalenie mowy i myślenia. Rozwijanie fantazji.
– „Serce dla mamy” – lepienie z gliny. Doskonalenie sprawności manualnej.

2. Zwierzęta duże i małe

– „Pieski małe dwa” – nauka piosenki z układem ruchowym. Reagowanie na zmiany tempa, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
– „Może zobaczymy” – słuchanie wiersza H. Bechlerowej, oglądanie ilustracji. Kształtowanie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci. Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania: lasu. Kształtowanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej. Ćwiczenia oddechowe, słuchowe i ortofoniczne.
– „Koty i kotki” – zabawa matematyczna. Określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń. Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie. Doskonalenie przeliczania w znanym dzieciom zakresie.
– „Zwierzęta z ZOO” – rozwiązywania zagadek polisensorycznych. Próby zadawania zagadek przez dzieci. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt. Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem sposobu ich poruszania. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej. Ćwiczenia ortofoniczne.
– „Co to za zwierzę?” – praca plastyczna. Rozwijanie kreatywności dzieci oraz sprawności manualnej podczas lepienia z ciastoliny.

3. Niedługo lato

– „Po łące biega lato” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Zabawy rytmiczne.
– „Ziarenko” – słuchanie opowiadania nauczycielki. Doskonalenie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabawy inscenizowanej na podstawie utworu oraz wypowiedzi dzieci. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
-„Zjawiska atmosferyczne” – zagadki słuchowe. Poznanie wybranych zjawisk atmosferycznych występujących latem. Wyszukiwanie i dobieranie ilustracji.
– „Kolory” – zabawa matematyczna. Przeliczanie w zakresie 1– 6, utrwalenie kierunków: do przodu, do tyłu, w bok oraz kolorów podstawowych.
– „Lato w ogrodzie” – obserwacje przyrodnicze kwiatów, krzewów, ptaków i owadów. Pielęgnowanie i podlewanie roślin w ogródku przedszkolnym.
– „Letni obrazek” – zajęcia plastyczne. Malowanie farbami plakatowymi oraz pędzlem. Mieszanie barw podstawowych w celu uzyskania nowych kolorów. Rozwijanie pomysłowości dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej.

4. Jedziemy na wakacje

– „Niech żyją wakacje” – zabawy muzyczne przy piosence. Granie przez dzieci prostego akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Wypowiedzi dzieci na temat rodzinnych, wakacyjnych planów.
– „Płynie Wisła, płynie” – zabawa dydaktyczna na podstawie fragmentów wiersza Cz. Janczarskiego, ilustracji oraz mapy Polski. Utrwalanie nazwy naszego kraju, stolicy, głównej rzeki. Poznanie charakterystycznych cech regionów. Wdrażanie do śmiałego wypowiadania się. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej prostych wyrazów. Globalne czytanie wyrazów: Polska, Warszawa, Wisła. Próby rozpoznawanie ich pośród innych wyrazów.
– „Pakujemy się na wakacje” – zabawa matematyczna. Klasyfikowanie według jednej oraz dwóch cech (kolor, kształt, przeznaczenie). Utrwalanie pojęć przeciwstawnych: duży, mały, cienki, gruby, długi, krótki. Doskonalenie przeliczania w znanym dzieciom zakresie (próbujemy przynajmniej do 6).
– „Wakacyjny niezbędnik” – zagadki słowne oraz pantomimiczne. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania. Rozwiązywanie zagadek przez dzieci. Próby samodzielnego układania zagadek przez dzieci. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (z uwzględnieniem ochrony przed słońcem).
– „Wakacyjne obrazki” – praca plastyczna. Wykonanie wydzieranki – naklejanki z kolorowego papieru. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci.
Nauka języka angielskiego:
Temat: Animals
Słownictwo i zwroty: let’s go, zoo, rabbit, tiger, lion, kangaroo, elephant, zebra, penguin, bear, monkey, alligator.
Piosenka: „Let’s Go to the Zoo”.
Powtórzenie słownictwa i zwrotów z tematu „Action verbs”.