Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie II – Słoneczka w październiku

  1. Dary jesieni

– „Pac gruszka” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy rytmiczne oraz taneczne podczas śpiewania piosenki. Nazywanie drzewa i owocu. Układanie owocowych rytmów.

– „Owoce i warzywa” – oglądanie, nazywanie i rozpoznawanie wybranych warzyw i owoców. Rozwiązywanie zagadek słownych i dotykowych. Próbowanie i określanie smaku owoców i warzyw (słodki – kwaśny).

– „Wpadła gruszka do fartuszka ” – słuchanie popularnej rymowanki. Nauka na pamięć. Segregowanie owoców według rodzajów, kolorów, wielkości – zabawa matematyczna. Próby liczenia: jedna gruszka, dwa jabłuszka, jedna śliwka oraz w większym zakresie.

– „Na straganie” – zabawa parateatralna na podstawie wiersza J. Brzechwy. Próby naśladowania zachowania i emocji wybranych warzyw.

– „Owoce” – praca plastyczna. Malowanie przy pomocy pędzla wybranych owoców (jabłko, gruszka). Nauka posługiwania się farbą i pędzlem. Wyrabianie sprawności manualnej. Dobieranie właściwych kolorów, próby mieszania barw.

  1. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo

– „Kolorowe światła” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. Nauka rytmicznego maszerowania w kole, w rozsypce, parami oraz ustawiania się na sygnał w wyznaczonych miejscach.

– „Świat grzybów” – oglądanie tablic graficznych, atlasów grzybów, okazów w kąciku przyrody. Próby dzielenia się doświadczeniami na temat pobytu z rodziną w lesie. Stymulowanie rozwoju myślenia oraz mowy dzieci. Poszerzanie wiedzy o świecie przyrody, wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas zbierania grzybów (pomoc dorosłych), poznanie budowy grzyba. Segregowanie oraz przeliczanie w znanym dzieciom zakresie.

– „Grzyby” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem ciastoliny. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Nauka toczenia kulek oraz wałeczków na twardym podłożu oraz w dłoniach. Łączenie elementów w całość.

– „Kto nam pomaga?” – nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym z użyciem tablic graficznych i znaków drogowych. Rozmowa na temat tego kto nam może pomóc w trudnych sytuacjach.

– „Katar” – słuchanie wiersza J. Brzechwy. Zabawy oddechowe, wdrażanie do prawidłowego postępowania w czasie kataru. Zapoznanie z pracą lekarza pediatry. Kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza. Rozmowa na temat tego jak należy postępować by być zdrowym.

  1. Jesienią w parku i w lesie

– „Ola i liście” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych oraz kasztanach. Rozmowa na temat tego co się dzieje jesienią w parku.

– „Spotkanie w lesie” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania nauczyciela ilustrowanego pacynkami oraz tablic graficznych. Rozwijanie mowy i myślenia. Zdobywanie informacji na temat przygotowań zwierząt do zimy, gromadzenia zapasów, zapadania w sen zimowy….

– „Dzik” – słuchanie wiersza J. Brzechwy. Rozmowa na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Nauka wiersza na pamięć. Zabawy parateatralne na postawie utworu.

– „Co to za liść?” – zabawa matematyczna. Segregowanie zebranych na spacerze liści według rodzaju, kształtu oraz koloru. Próby nazywania gatunków drzew z pomocą nauczyciela (klon, dąb, lipa). Próby liczenia liści w znanym dzieciom zakresie. Utrwalanie kolorów (czerwony, żółty, zielony).

– „Jesienne liście” – praca plastyczna wykonana techniką odbijania liści kredką świecową oraz farbą plakatową.  Doskonalenie sprawności manualnej.

  1. Zabawy na jesienne wieczory

– „Marsz dzieci” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach perkusyjnych: bębenkach i tamburynach. Utrwalanie rytmicznego maszerowania w kole, biegania bez potrąceń i poskoków na dwóch nogach.

– „Wiatr i chmurki” – zabawa językowa z wykorzystaniem wiersza D. Gellner, kształtowanie umiejętności dostrzegania zmiany tempa i wysokości dźwięku.

– „Wiatr i chmurki” – malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie wyobraźni dzieci oraz umiejętności posługiwania się farbą i pędzlem. Mieszanie kolorów.

– „Jesienna przygoda”rozwijanie wyobraźni muzycznej, eksperymentowanie głosem i ruchem, nabieranie odwagi w uczestniczeniu w zabawach naśladowczych.

– „Ciepło – zimno” – zabawa matematyczna. Nauka określania kierunków w przestrzeni (do przodu, do tyłu, w bok) i poruszania się według poleceń nauczyciela.

– „Niewidzialna plastelina”  – zapoznanie z wierszem D. Wawiłow, rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania i poprawnego wypowiadania się, kształtowanie umiejętności okazywania życzliwości dorosłym. Lepienie z ciastoliny według pomysłu dzieci.

Nauka języka angielskiego:

  1. Temat: My pets

Piosenki : I have a pet

Słownictwo: dog, bird, mouse, cat, gorilla, elephant, giraffe, fish , hamster

  1. Temat: Fruits, Fruit song for kids

Piosenki: Fruits song,

Słownictwo: apple, peach, pear, grapes, watermelon, banana, orange, strawberry, pineapple kiwi

  1. Temat: Vegetables

Piosenki: Vegetable song,

Słownictwo: cucumber, carrot, , lettuce, broccoli, tomato, bean, beetroot, potato, celery, spinach

  1. Temat: Emotion

Piosenki: If you happy clap your hands, How are you, Can you make a happy face

Słownictwo: sad, happy, sleepy, sad, wonderfull, not so good, great

Piosenki Pinnochio, 5 little monkeys, Hello, Hello, Monkey banana

Zwroty: left, right, turn around, clap your hands, show me a body parts, przeliczanie w zakresie 5 to 10