Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie II – Słoneczka w marcu

  1. W marcu jak w garncu

– „To marcowi zima w głowie, to wiosenne harce” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie na instrumentach perkusyjnych. Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia. Posługiwanie się określeniami: deszcz, wiatr, słońce, śnieg, grad oraz zima, wiosna, przedwiośnie.

– „W marcu jak w garncu” – zabawa parateatralna. Wyzwalanie inwencji twórczej. Utrwalanie nazwy nowego miesiąca, wypowiadanie się na temat znaczenia popularnego przysłowia. Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie.

– „Wielki garnek pogody” – zabawa matematyczna z użyciem obrazków. Podawanie nazw zjawisk atmosferycznych. Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela. Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Przeliczanie w możliwie szerokim zakresie.

– „Czy zima odchodzi?” –  rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania P. Wilczyńskiego „W lesie”.

– „Jaka jest dziś pogoda?” – rozmowa na temat elementów aktualnej pogody na podstawie obserwacji dzieci oraz opowiadania Anny Sójki „Prognoza pogody”. Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej prostych wyrazów. Próby czytania globalnego.

– „Gdzie podział się deszcz?” – zabawa badawcza. Poznanie procesu powstawania deszczu. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci. Próby wnioskowania na podstawie ilustracji, obserwacji oraz własnych doświadczeń dzieci.

– „Marcowe kwiatki” – praca plastyczna. Malowanie farbami akwarelowymi. Doskonalenie sprawności manualnej oraz właściwego posługiwania się pędzlem.

  1. Porządki w ogrodzie

– „Marzec czarodziej” – nauka piosenki z układem ruchowym. Rozmowa na temat charakterystycznych cech marca połączona z obserwacjami w ogrodzie.

– „Kwiatki – bratki” – słuchanie fragmentu wiersza D. Gellner. Rozmowa na temat pracy ogrodnika, potrzebnych mu akcesoriów, inspirowana wierszem i obrazkami. Drobne prace porządkowe w ogrodzie przedszkolnym.

– „Nasionka i cebulki” – zabawa dydaktyczna. Oglądanie różnych nasion i cebul, dostrzeganie różnic między nimi. Posługiwanie się określeniami: mniejsze, większe. Sianie do doniczek nasion oraz sadzenie cebulek roślin ozdobnych oraz jadalnych. Próby czytania globalnego.

– „Ogrodnicze rytmy” – zabawa matematyczna. Dostrzeganie regularności i kończenie rozpoczętego rytmu. Doskonalenie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

– „Mój ogród” – praca plastyczno – konstrukcyjna według pomysłu dzieci.  Rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz inwencji twórczej.

– „Chomik szuka wiosny” – słuchanie opowiadania A. Galicy. Rozmowa na temat pierwszych zwiastunów wiosny. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi. Wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej.

– „Co robi ogrodnik?” – zagadki ruchowe z rymowanką. Posługiwanie się czasownikami: grabi, sieje, kopie, podlewa, sadzi. Rozwijanie mowy i myślenia. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej.

  1. Witaj Wiosno!

– „Maszeruje wiosna” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Zabawy rytmiczne.

– „Mali tropiciele” – zabawa badawcza na świeżym powietrzu. Obserwacja przyrody, szukanie zwiastunów nadchodzącej wiosny. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy.

– „Oznaki wiosny” – zabawa dydaktyczna. Budowanie krótkich zdań na temat ilustracji, ćwiczenie spostrzegawczości przy układaniu obrazka z części.

– Wiosna idzie – uważne słuchanie wiersza E. Szelburg – Zarembiny. Rozmowa na podstawie wiersza. Zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków zwiastujących wiosnę: jaskółki, bociana i skowronka. Próby liczenia ptaków w możliwie szerokim zakresie. Utrwalanie kolorów i pojęć wielkościowych.

– „Ptasie zagadki” – rozwiązywanie zagadek o ptakach. Wyszukiwanie zdjęć przedstawiających odgadnięte ptaki. Słuchanie nagrań ptasich głosów. Obserwacja wyglądu i zachowania ptaków w ogrodzie przedszkolnym. Próby nazywania wybranych ptaków (wrona, wróbel). Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej. Próby czytania globalnego.

– „Kotki marcowe” – słuchanie wiersza J. Kulmowej. Rozmowa kierowana pytaniami na temat treści wiersza. „Kotki na gałązkach” – zabawa sensoryczna. Rozumienie wieloznaczności określenia kotki. Wzbogacenie słownika czynnego o określenia: miękkie, puszyste, miłe.

– „Bazie” – zajęcia plastyczno – techniczne. Wykonanie gałązki z baziami. Dbanie o estetyczne wykonanie naklejanki. Rozwijanie sprawności manualnej.

  1. Zwierzęta na wiejskim podwórku

– „Stary Donald farmę miał” – nauka piosenki z układem ruchowym. Ćwiczenia ortofoniczne. Szybkie reagowanie na  sygnał nauczyciela. Granie prostego akompaniamentu do piosenki.

– „W gospodarstwie” – słuchanie wiersza T.M. Massalskiej oraz z rozmowa na jego temat. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. „Na wiejskim podwórku” – zabawa dydaktyczna na podstawie wysłuchanego wiersza. Posługiwanie się nazwami zwierząt: kogut, kura, kaczka, świnia, kot, pies, krowa. Wiązanie nazwy zwierzęcia z obrazkiem. Doskonalenie syntezy sylabowej wyrazów i tekstów mówionych przez dorosłego oraz analizy sylabowej. Próby czytania globalnego.

– „Co słychać na wsi?” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej. Rozmowa na podstawie utworu i ilustracji. Łączenie w pary zwierząt dorosłych i młodych. Nazywanie ich. Ćwiczenia ortofoniczne: naśladowanie charakterystycznych odgłosów zwierząt.

– „Domy zwierząt” – zabawa matematyczna. Dobieranie zwierząt do ich domów, podawanie nazw pomieszczeń (buda, stajnia, kurnik), przeliczanie zwierząt w możliwie szerokim zakresie, uzupełnianie i kontynuowanie rytmu.

– „Co to za zwierzę?” – zagadki słowne, ruchowe i słuchowe. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania. Próby układania zagadek ruchowych.

– „Zwierzęta wiejskie” – lepienie z ciastoliny. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców. Wdrażanie dzieci do sprzątania po skończonej pracy.

Nauka języka angielskiego

  1. Temat: Activity

Piosenki : „Walking walking”, „We all fall down”, The Pinnochio”, My body”, Action song

Słownictwo: fly, walk, swim, run, sleep , left, right, nose, eyes, shoulders, legs, head, hands, neck, elbow, face, hair, ears

  1. Temat: Wild animals

Piosenki:  Walking in the jungle, 10 bananas, Yes I can , 5 little monkeys, My Teddy Bear

Słownictwo: elephant, tiger, lion, hippo, monkey, giraffe, tucan, frog, on, under, over,  behind, on, in, between

  1. Temat: Spring – one of the season

Piosenki:  Season of the year , Days of the week song, Spring song for children

Słownictwo: Spring, Summer, Winter Fall/Autumn , Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, flower, the Sun, orange door, blue sky, red flowers, green trees

  1. Temat: Faces – types of emotion

Piosenki: If you happy, This is me, Bingo dog song, Can you make a happy face, You have got eyes

Słownictwo: sleepy, face, happy face, sad face, unhappy hace, scared  face, ungry face, funny face

Zwroty: fall down, walking, swimming, running, sleeping, stand up, sit down, close the door, open your eyes, calls, to the doctor, please show me a shape, on the table, under the table, behind the table, over the table, touch the floor, touch the sky