Grupa II  zadania wych-dyd na maj 2019 

Tematy kompleksowe:

1.Polska to mój dom

-utrwalenie polskich symbli narodowych: godło, flaga, hymn

-zapoznanie z monetami i banknotami

-kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

-zapoznanie z legendami i symbolami nazw polskich miast

-rozbudzenie dumy z bycia Polakiem

-doskonalenie percepcji wzrokowej

-doskonalenie uważnego słuchania

-budzenie zainteresowania światem podczas przeprowadzanai prostych doświadczeń

  1. Dzień Mamy i Taty

-poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety

-uwrażliwienie na potrzeby i emocje innych

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się dany temat

-przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie

-uwrażliwienie na emocje i odczucia innych

-doskonalenie umiejętności sluchania i wypowiadania się o własnej rodzinie

-doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach

-rozwijanie wrażliwości estetycznej

  1. W krainie muzyki

– poszerzanie wiedzy muzycznej ( instrumenty)

-doskonalenie umiejętności matematycznych ( porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów)

-zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi

-rozwijanie  ekspresji muzycznej i ruchowej

-rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych

-rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznej

-doskonalenie motoryki małej podcas pisania szlaczków i prac plastycznych

-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

4.Projekt edukacyjny „ Mówimy językiem żyrafy” 10.05-17.05.2019

Cele projektu

– nauka komunikacji opartej  na szacunku i empatii

– nauka umiejętności wyrażania swoich uczuć i potrzeb, bez krytyki oraz oskarżania

– nauka słuchania i słyszenia innych wokół siebie

– nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Realizacja projektu w blokach:

blok I  – Jak wyglądamy? Widzenie siebie samego oraz innych bez  oceny

blok II  –  Jak się czujemy?, Rozpoznawanie uczuć swoich i innych

blok III – Czego potrzebujemy?, Potrzeby moje i innych

Blok IV– Prośba, Sposoby otrzymania to, o co proszę

Blok V – Empatia

Blok VI – Język żyrafy

Zoorganizowanie kącika żyrafy w Sali

Wycieczka do  ZOO