PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY II ZAJĄCZKI NA MIESIĄC CZERWIEC

 

Tematy:

 1. Dzień Dziecka.
 2. Zwierzęta duże i małe.
 3. Lato
 4. Wakacje

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności czytania dat;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • rozbudowywanie słownika;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • integracja grupy;
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

 

ANGIELSKI

 1. Temat: „Zwierzęta”

Piosenka „I have a pet”

Słownictwo: pet, dog, cat, mouse, bird, fish, puppy, hamster, guinea pig.

 

 1. Temat: „Zwierzęta cd.”

Piosenka: “Let’s go to the zoo”

Słownictwo: lion, elephant, giraffe, monkey, tiger, kangaroo, penguin, bear.

 

 1. Temat: „Lato”

Piosenka „The Summer song”

Słownictwo: summer, What do you like to do?, to play, to read, to camp, to swim, to bike, to surfe, to hike.

 

 1. Temat: „Sport”

Piosenka: “I can run”

Słownictwo: football, basketball, high jump, long jump, diving, swimming, running, I can.

 

Powtórzenie: Polska to mój dom, święto mamy i taty, dzień dziecka.