Zadania wych-dyd  na styczeń 2020r  w  grupie IV   Zajączki

Kompleksowe tematy

1.Skok w Nowy Rok :

– będziemy rozmawiać o upływie  i następstwie czasu

-poznamy różne rodzaje  kalendarzy  i zegarów

-poznamy znaczenie słowa kalendarz i nauczymy się odnajdywać w nim ważne daty

-porozmawiamy o nocy sylwestrowej i postanowieniach noworocznych

-obejrzymy zdjęcia z różnych okresów życia innych ludzi i zobaczymy , jak stają się starsi

-nauczymy się dni tygodnia i nazwy miesięcy, omówimy cechy charakterystyczne każdego miesiąca

  1. Wszędzie biało:

– porozmawiamy o śniegu, zbadamy jego właściwości i określimy cechy

-zastanowimy się, skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła

-będziemy się bawić w laboratorium i przeprowadzimy eksperymenty z wodą

-porozmawiamy na temat życia w okolicach okołobiegunowych

-poznamy wygląd i cechy charakterytyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy

3.Zimowe zabawy:

– porozmawiamy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabawach na śniegu

-zastanowimy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrania i co to znaczy  się hartować ?

– stworzymy wspólnie kodeks bezpiecznej zabawy

-poznamy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczymy  się je nazywać

-stworzymy wspólnie grę o sportach zimowych

4.Babcia i dziadek:

– porozmawiamy na temat starszych ludzi, zastanowimy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać

-sformułujemy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób

-porozmawiamy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie oraz ich zabawach z dzieciństwa

-pomalujemy portrety swoich dziadków , przygotujemy upominki dla babć i dziadków

-będziemy się uczyć wierszyków, rymowanek  i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i

Dziadka

Będziemy czytać wyrazy z poznanych liter: O o, A a, L l, M m, E  e, T t, D d, I i, U u, P p, y,B b

Podczas zabaw matematycznych będziemy dokładać, odkładać, klasyfikować, przeliczać i stopniować wielkość w zakresie 10.

Język angielski w styczniu w grupie Zajączki

Family tree:

Mom, dad, brother, sister,

My mom’s mom is my grandma,

My mom’s dad is my grandpa

My mom’s brother is my uncle.

My mom’s  sister is my auntie.

It’s my  auntie little baby, it’s my cousin.

Days of the week: monday, tuesday, wendesday, thursday, friday, saturday, sunday

Rozumienie dłuższych poleceń: Let’s play the party freeze game.
Now remember, when I say, „freeze”, freeze and when I say, „dance”, dance.

Słuchanie opowiadań, Zabawa w teatr: The very big turnip

Freeze dance (do zabawy)

Dancing, dancing all around
Dancing, dancing, dancing
Dancing any way you please
But stop when I say, „freeze”

Everybody, get ready to hop

Hopping, hopping all around
Hopping, hopping, hopping
Hopping any way you please
But stop when I say, „freeze”

Everybody, get ready to skip

Skipping, skipping all around
Skipping, skipping, skipping
Skipping any way you please
But stop when I say, „freeze”

Everybody, get ready to twirl

Twirling twirling…

Snow day

It’s snowing out today,

So let’s go out and play,

Sledding and building snow man.

School’s out, hooray!

Today’s our snow day,

Winter wonder never ends.

Ice, ice, snowman, ice

Snowman  snowman, ice, ice.

Ice, ice, snowman, ice.

Winter wonder,  winter wonder, ice, ice.

It’s snowing out today,

So let’s go out and play,

Sledding and building snow man.

School’s out, hooray!

Today’s our snow day,

Winter wonder never ends.

Winter wonder,  winter wonder, ice, ice.

Snowman, winter wonder, snowman, ice.

Ice, ice, winter wonder, ice.

Winter wonder,  winter wonder, snowman, snowman,

It’s snowing out today,

So let’s go out and play,

Sledding and building snow man.

School’s out, hooray!

Today’s our snow day,

Winter wonder never ends.

Snowman  snowman, ice, ice.

Ice, ice, snowman, ice

Winter wonder,  winter wonder, ice, ice.

It’s snowing out today,

So let’s go out and play,

Sledding and building snow man.

School’s out, hooray!

Today’s our snow day,

Winter wonder never ends.

Jingle bells

Dashing thro’ the snow, in a one-horse open sleigh
O’er the fields we go, laughing all the way
Bells on bob-tails ring, making spirits bright
what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way.

The very big turnip

Let’s plant a seed, it’s a turnip seed.

It grows and grows.

Wow it’s very big.

Let’s pull the turnip for lunch.

Pull, pull, pull.

Let’s pull the turnip 1, 2, 3 pull.

Heave ho, heave ho pull.

Wow it is very big.

Let’s eat the turnip together.

It tastes sweet.

We are happy now.

We can help each other everytime.