Grupa IV Zajączki

Tematyka zajęć we wrześniu

1.W przedszkolu

-poznajemy naszą salę i siebie nawzajem

-opracujemy Kodeks Superprzedszkolaka

– bawimy się, tańczymy i śpiewamy

  1. Moja miejscowość

-poznajemy naszą miejscowość

-omówimy różne rodzaje domów

-utrwalimy znajomość swojego adresu zamieszkania

-porozmawiamy o różnicach między miastem a wsią

-nauczymy się zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

-będziemy przeliczać wskazane elementy

-utrwalimy  położenie przedmiotów używając określeń: nad,

pod, za, obok, przed, i kierunków; w prawo i w lewo

  1. Ja, ty i środowisko

– nazywamy części ciała

-odkrywamy zmysły: dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu

w zabawach badawcych

– nauczymy się, jak dbać o higienę

-będziemy segregujemy śmieci

4.Dary jesieni

-poznamy różne rodzaje owoców i warzyw, ich smak i zapach

-dowiemy się, gdzie rosną różne owoce i warzywa

-porozmawiamy na temat ważności spożywania owoców i warzyw

dla naszego zdrowia

-będziemyprzeliczać ( dokładać  lub odkładać, aby otrzymać podaną liczbę)

-poznamy literę o, O,

-będziemy ćwiczyć wyodrębnianie  głoski o na początku wyrazu, na końcu i w środku

Język angielski w grupie Zajączki

  1. Greeatings: good morning, good afternoon, good evening, good bay, good night, nice to see you, how are you
  2. Our rules: hands and feet to yourself, taking turns, playing nicely together, cleaning up together, sharing, helping friends

Rug rules 1. sit criss cross, 2. facing front,  3. eyes looking ,4. ears listening, 5. raise my hand

Vocalbulary

  1. Verbs: dance, run, walk, jump, cook, slip, clin up, help,swim, slip, sing, read drive, draw, read, play
  2. school things: pencil, crayons, eraser, pencil case ruler, pen, scissors, computer
  3. street, pavement, traffic lights, road signs, crossing
  4. Reduse, reuse, recycle, waste, electricity, water, plastic, paper , tin, glass, separate,

sentens:

My pencil is red.

What colour is the pencil?

I play footboll. Do you play football? Yes, I do. No, I don’t.

I  like dancing. I don’t like swimming.

Songs and poems

Good morning song

Good morning children, hello to you

it’s  nice to see you, how are you.

Good morning teacher, hello to you

it’s  nice to see you, how are you

What do you like to do

I like dancing, but I don’t like dancing with a bear

I like swimming but I don’t like swomming in the air

I like drawing but I don’t like drawing with the spoon

I like cooking but I don’t cooking on the Moon

I like riding a bike but I don’t like riding a shark

I like petting a soft very dog but I don’t like petting a boar

I like running but I don’t like runnin with a bee

I like painting but I don’t like painting in the tree

I like reading but I don’t like reading upside down

I like skiing but I don’t like skiing on a merry arround

I like playing hide and seek but I don’t like playing hide and sleep

I like singing with all my friends but I don’t like sining with a ship

What do you like to do.

For me

one pink eraser, one pink eraser, one pink eraser, for me.

one red pencilcase,one red pencilcase, one red pencilcase, for me.

one orange computerone, orange computerone, orange computer, for me.

one yellow ruler, one yellow ruler, one yellow ruler, for me.

one green pencil, one green pencil, one green pencil, for me.

one blue book, one blue book, one blue book, for me.

one purple pen, one purple pen, one purple pen, for me.

Here you are. Thank you.

Stop, look, listening

Stop, look and listening

Before yoy cross the street.

Use you eyes, use you ears,

Before you usae you feet.

Red light, green light

Red light stop, green light go

Red light stop, green light go

Red light stop, green light go

………….now you know.

Blink blink Traffic lights

Let’s cross! Come on!

Whenever you cross the street

you must check traffic lights.

Read light means stop, Stop

Yelow means yield. Yield.

Read light means stop,

Green is the best way to go.

Whenever you cross the street

You must check the car.

Take you time look left, right

Take you time look left, right.

Wait for the green light.

Ready now? Let’s go!

Reduse, reuse, recycle song

Reduse, reuse, recycle it’s very easy to do.

It’s simple to remember recycle what you use.

Separate glass and paper, separate plastic and tin.

Then put their places in the recyclin bin.

Plastic with plastic, paper with paper.

Tin with tin and glass with glass.

Reduse, reuse, recycle it’s very easy to do.

It’s simple to remember recycle what you use.

Separate glass and paper, separate plastic and tin.

Then put their places in the recyclin bin.

It’s good for you.