ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MAJ 2018 W GRUPIE I ZAJĄCZKI
I. Wiosna dookoła – 07-11.05.2018
przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie poszanowania prac kolegów i koleżanek
zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy
wdrażanie do zachowania porządku w najbliższym otoczeniu
doskonalenie umiejętności liczenia oraz tworzenia zbiorów o zadanej liczbie elementów
rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
rozumienie wyrazu ul, poznanie roli pszczół w przyrodzie
II. Znamy różne pojazdy – 14-18.05.2018
wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem
zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy
rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przegraną
określanie różnic i podobieństw w wyglądzie rowerów dla dzieci i dla dorosłych
wzbogacanie słownika o nazwy części rowerowych
wdrażanie do uważnego słuchania utworu i obserwowania
poznanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze oraz znaków drogowych ważnych dla rowerzysty,
rozumienie oznaczeń symbolicznych

III. Święto Mamy i Taty- 21-25.05 28-31.05. 2018-05- 03
budzenie uczucia przywiązania do rodziców i szacunku dla nich
określanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny
interesowanie się pracą, którą wykonują rodzice
rozumienie, że rodzina jest ogromną wartością, budzenie uczucia przywiązania i szacunku dla
rodziców
wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem
zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy
wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

JĘZYK ANGIELSKI

4-latki

maj/czerwiec

TEMAT: Let’s go on a bike!

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę,

rozpoznanie na obrazkach

rozpoznawanie postaci w historyjce słuchanie i odgrywanie historyjki rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu noisy and quiet

zapoznanie się ze słowami wyrażającymi ubrania

rozpoznawanie czterech kolorów  rozpoznanie liczb 1-4

reagowanie na polecenia  uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

bus

train

car

bike

noisy

quiet 

Język utrwalany  (powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack Danny Katie Fluffy red blue yellow green

good bad

numbers 1-4

 Język receptywny

transport

Going on holiday.

Let’s go on / in a …

It’s too noisy!

It’s quiet!

Happy summer holiday!

Here comes …

Whoo, hoo!

Vruum! Beep!

Ting a ling!

Be a …

Stop!

Polecenia i komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put / count …

Very good! Well done!

Sit down! Stand up!

Be quiet! Listen carefully! Yes! / No!

Point to …    

Colour … Help me!

Trace … Draw …    

Look!

Where’s …?

What’s …?

What colour is it?

How many …?

They are the same / different.

It’s story time!

Let’s tidy up!

 

Dzieci uczą się, jak jeździ się na rowerze.