GRUPA I ZAJĄCZKI
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA CZERWIEC 2018
1. DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO
– Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka. Zrozumienie, co to są prawa i obowiązki.
Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
– Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi różnych narodowości.
– Rozumienie, że każdy ma prawo do ulubionych zabaw, zajęć, potraw.
– Improwizowanie głosem i ruchem. Ilustrowanie ruchem ulubionych czynności.
Rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu.
– Pionizacja języka, usprawnianie mięśni języka i warg. Ćwiczenia fonacyjne. Utrwalanie
poprawnych nawyków oddechowych.
– Porządkowanie figur od najmniejszej do największej lub odwrotnie (seriacja). Doskonalenie
spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
– Odzwierciedlanie swoich marzeń w formie plastycznej.
– Uświadomienie, że dzieci mają swoje prawa. Poznanie podstawowych praw dziecka.
2. KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI
– Poznanie roli sprzedawcy w księgarni – doradza, jaką wybrać książkę. Rozwijanie
zainteresowania książką jako źródłem wiedzy.
– Opowiadanie treści obrazka. Dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami na temat swoich
zakupów w księgarni. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
– Wprowadzanie w sens kupna, sprzedaży i płacenia. Poznawanie polskich środków
płatniczych
– Nauka piosenki Bajkowe bajanie. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz wdrażanie do
wyrażania treści bajek w formie ekspresji ruchowej.
– Klasyfikowanie książek. Doskonalenie liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów –
używanie określeń: wyżej, niżej, nad, pod, między, więcej, mniej i o ile więcej, o ile mniej.
Posługiwanie się liczebnikami głównymi. Rozwijanie sprawności manualnej.
– Wdrażanie do szanowania książek. Kształtowanie odpowiedzialności za wspólną własność.
– Uważne słuchanie utworu. Rozumienie określenia zakładka. Ustalenie zasad dotyczących
korzystania z książek.
– Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. JUŻ LATO
– Uważne słuchanie utworu. Dostrzeganie humoru tekstu literackiego. Wiązanie zmian
zachodzących w otoczeniu z nową porą roku – latem.
– Doskonalenie syntezy sylabowej. Używanie określeń: pasuje / nie pasuje do lata i
uzasadnianie dlaczego.
– Modulowanie natężenia dźwięku: cicho – głośno. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na
głoskach i zgłoskach: wiu, szu, bzy, s, ćsi.
– Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu. Doskonalenie spostrzegawczości
wzrokowej i sprawności manualnej.
– Nauka piosenki Wakacje. Kształcenie umiejętności zabawy w parach. Rozwijanie
umiejętności wokalnych i aparatu mowy.
– Rozumienie potrzeby ochrony głowy przed słońcem. Posługiwanie się określeniami
smaków lodów. Określanie różnic w wyglądzie lodów.

– Ćwiczenia w liczeniu, porównywaniu liczebności. Używanie liczebników porządkowych.
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
– Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy i rozwijanie umiejętności obserwacji.
– Poszerzanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy.
4. WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE
– Uważne słuchanie utworu. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli
słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, na polu, na wycieczce. Doskonalenie
spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
– Grupowanie obrazków przedstawiających przedmioty potrzebne nad morzem, w górach,
nad jeziorem, w lesie. Uzasadnianie swojego wyboru. Doskonalenie liczenia w dostępnym
zakresie.
– Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Przyporządkowywanie dźwięków do miejsca:
morze, góry, jezioro, las.
– Porównywanie pojemności naczyń przy użyciu wspólnej miary.
– Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu
nad morzem. Ćwiczenia w liczeniu, porównywaniu liczebności. Doskonalenie
spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie krytycznego myślenia.
– Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika o określenia dotyczące muszelek.
Rozwiązywanie zadań (z treścią) wymagających dodawania i odejmowania.
– Wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: hale, Giewont, szarotka, kozica. Spokojne
oczekiwanie na swoją kolej w czasie wypowiedzi koleżanek i kolegów.
mniej, więcej, za mało, trzeba dolać, za dużo, trzeba odlać.

JĘZYK ANGIELSKI

4-latki

maj/czerwiec

TEMAT: Let’s go on a bike!

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę,

rozpoznanie na obrazkach

rozpoznawanie postaci w historyjce słuchanie i odgrywanie historyjki rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu noisy and quiet

zapoznanie się ze słowami wyrażającymi ubrania

rozpoznawanie czterech kolorów  rozpoznanie liczb 1-4

reagowanie na polecenia  uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

bus

train

car

bike

noisy

quiet 

Język utrwalany  (powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack Danny Katie Fluffy red blue yellow green

good bad

numbers 1-4

 Język receptywny

transport

Going on holiday.

Let’s go on / in a …

It’s too noisy!

It’s quiet!

Happy summer holiday!

Here comes …

Whoo, hoo!

Vruum! Beep!

Ting a ling!

Be a …

Stop!

Polecenia i komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put / count …

Very good! Well done!

Sit down! Stand up!

Be quiet! Listen carefully! Yes! / No!

Point to …    

Colour … Help me!

Trace … Draw …    

Look!

Where’s …?

What’s …?

What colour is it?

How many …?

They are the same / different.

It’s story time!

Let’s tidy up!

 

Dzieci uczą się, jak jeździ się na rowerze.