GRUPA I ZAJĄCZKI
ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 2017

1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA
– Wiązanie opisu słownego z postacią Mikołaja. Wypełnianie kolorem konturów obrazka.
Wdrażanie do poprawnego trzymania kredki.
– Domyślanie się treści obrazka odsłanianego fragmentami. Rozpoznawanie i nazywanie
kolorów: czerwonego, białego, czarnego oraz części ubioru Mikołaja.
– Uważne słuchanie utworu. Wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla
otoczenia. Przestrzeganie zasady, że mówi tylko jedna osoba.
– Nauka piosenki Jedzie Mikołaj. Kształcenie umiejętności rozpoznawania dźwięków
wysokich i niskich. Rozwijanie poczucia rytmu.
– Odzwierciedlanie w formie plastycznej własnych marzeń. Wdrażanie do poprawnego
trzymania flamastra. Wypowiadanie się na temat własnego rysunku.
– Używanie określeń: lekkie, ciężkie, miękkie, twarde, duże, małe, okrągłe, kanciaste,
gładkie, szorstkie. Dostrzeganie ułożenia elementów od najmniejszego do największego.
Rozumienie określeń: najmniejszy – największy.
– Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, w szczególności rozciąganie i
pionizowanie języka. Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

2. JESTEM SAMODZIELNY
– Uważne słuchanie utworu. Utrwalanie nazw ubrań i kolejności ich wkładania. Układanie
obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń. Rozwijanie sprawności manualnej.
– Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej. Wdrażanie do samodzielności oraz
właściwego ustawiania kapci i butów przed ich założeniem.
– Utrwalanie określenia para. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie
liczenia.
– Nauka Piosenki na chłodne dni. Kształcenie słuchu i poczucia rytmu, wyobraźni
twórczej i odtwórczej. Kształtowanie zgodnego działania w parze i grupie.
– Klasyfikacja, przeliczanie w zakresie 4, tworzenie zbiorów równolicznych: tyle samo
nakryć, ile osób przy stole, rozumienie przebiegu zdarzeń w czasie, używanie określeń:
na początku, potem, na końcu.
– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Doskonalenie liczenia w dostępnym
zakresie. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.
– Rozwijanie pomysłowości i umiejętności wycinania elementów.

3. CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA
– Uważne słuchanie utworu. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
Rozwijanie mięśni narządów mowy
– Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie
piękna kolęd. Zachęcanie do wspólnego śpiewu prostej kolędy, np. „Przybieżeli do
Betlejem”.
– Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozpoznawanie wśród figur kształtu trójkąta.
Odwzorowywanie układu figur geometrycznych.
– Nauka piosenki Choineczka. Kształcenie uważnego słuchania i reakcji na sygnał
dźwiękowy.
– Dostrzeganie następstwa czasu – używanie określeń: na początku, potem, na końcu.
Układanie obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń.
– Uważne słuchanie utworu. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania kartek świątecznych.
Układanie życzeń.
– Podawanie nazw ozdób choinkowych, określanie ich wielkości, kształtu, koloru.
Posługiwanie się określeniami: na górze, na dole, obok, pod,.nad, na środku.

JĘZYK ANGIELSKI

4-latki

listopad/grudzień

TEMAT: Jack’s classroom

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki

reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach,

rozpoznawanie postaci w historyjce

słuchanie i odgrywanie historyjki

zrozumienie konceptu good and bad behaviour

rozpoznawanie koloru czerwonego

rozpoznanie liczby 1

rozróżnianie przedmiotów, które można znaleźć w szkole/klasie

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR

zrozumienie konieczności poprawnego zachowania się w klasie

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

teacher

table

crayon

chair

good boy

bad boy

red

number 1

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Język receptywny

Hooray!

It’s school today!

In the classroom.

This is our / my …

Please be quiet!

My …

He’s lost a feather.

Look! Wow!

Well done to …

Polecenia i komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put / find …

Very good!

Well done!

Sit down!

Stand up!

Be quiet!

Listen carefully!

Yes! / No!

Point to …

Colour …

Touch your …

Help me …

Show me / Find the …

Where’s …?

What’s …?

Who’s this? …

What colour is it / this?

How many …?

If you are wearing …

They are the same / different.

It’s story time!

Dzieci uczą się, jakie przedmioty można znaleźć w  klasie.

 

TEMAT: Where’s teddy?

 

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki

reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach, naklejki (My English Dossier)

rozpoznawanie postaci w historyjce

słuchanie i odgrywanie historyjki

rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu tidy and untidy

zapoznanie się ze słowami wyrażającymi zabawki

rozpoznawanie koloru żółtego

rozpoznanie liczby 3

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

doll

car

ball

teddy

tidy

untidy

yellow

number 3

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack

Danny

Katie

Fluffy

numbers 1 and 2

Język receptywny

toys

I like my …

Hee, brm, bounce, grr!

…is playing with / tidying up.

I like …

Where is …?

He’s …

What a tidy bedroom!

He’s lost a feather.

Stop!

Polecenia i komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put / count …

Very good! Well done!

Sit down! Stand up!

Be quiet!

Yes! / No!

Point to …

Colour …

Help me …

Show me / Find the feather.

Where’s …?

What’s …?

What colour is it / this?

How many …?

If you are wearing …

They are the same / different.

It’s story time!

Draw …

Look!

Let’s tidy up!

Dzieci uczą się, w jaki sposób porusza się piłka.

 

TEMAT: Christmas

 

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki

zapoznanie się ze słowami wyrażającymi związanymi ze świętami Bożego Narodzenia

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

Christman tree

present

light

star

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack

red

blue

yellow

green

Język receptywny

Listen to me!

Points with …

Polecenia oraz komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put …

Very good!

Sit down!

Stand up!

Be quiet!

Yes! / No!

Point to …

Colour …

Help me!

Look!

Where’s …?

What’s in …?

Dzieci poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Hello, Reindeer

Little Snowflake

We Wish You A Merry Christmas | Super Simple Songs