Regulamin

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ Zajęcia logopedyczne są poprzedzone badaniami przesiewowymi (odbywają się one we wrześniu i/lub październiku). Rozpoczęcie terapii logopedycznej poprzedzone jest spotkaniem z rodzicami/opiekunami dziecka, w celu omówienia zakresu i formy współpracy. Rodzice zobowiązani są do nawiązania

Ogłoszenie dot. rekrutacji

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze  W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się