REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLNEJ  DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO
PRZEDSZKOLA NR 189 „NA WIERZBNIE”
1. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem
biblioteki i ściśle go przestrzegać.
2. Z biblioteki przedszkolnej mogą korzystać przedszkolaki wraz z rodzicami,
nauczyciele oraz personel Przedszkola.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Korzystający z biblioteki wpisuje się do zeszytu wypożyczanych książek –
wpisuje swoje imię i nazwisko, numer katalogowy książki oraz podpisuje się.
5. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością
biblioteki Przedszkola 189. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed
jej wypożyczeniem i zauważone szkody zgłosić opiekunowi biblioteki.
6. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi wypożyczoną książkę, może zwrócić inną,
przydatną w bibliotece przedszkolnej.
7. Jednorazowo można wypożyczyć 1-2 książki na okres nie dłuższy niż dwa
tygodnie.
8. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem roku
szkolnego 2020/2021 (do 9 czerwca).
9. W przypadku przetrzymywania wypożyczonej książki opiekun biblioteki ma
prawo udzielić rodzicom ustnego przypomnienia.
10. Jeśli ustne przypomnienie nie przyniesie spodziewanego efektu rodzice
otrzymają pisemne upomnienie.
11. Jeśli pisemne upomnienie nie zobliguje rodziców do zwrotu wypożyczonej
książki uniemożliwi to dalsze korzystanie z biblioteki.

Nauczycielką odpowiedzialną za bibliotekę w roku szkolnym 2020/2021 jest
Jolanta Milewska z grupy I – Żyrafki