Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie III – Żabki w marcu
Oznaki wiosny:
– „Marzec czarodziej” – nauka piosenki. Zabawy rytmiczne, taneczne, granie na instrumentach
perkusyjnych, rozwiązywanie i układanie zagadek słuchowych.
– „Rzeźbiarski portret” – wycieczka do Królikarni na warsztaty edukacyjne (2.03.18).
– „Przedwiośnie” – praca z obrazkiem. Określanie oznak zbliżającej się wiosny. Rozumienie potrzeby
dbania o zdrowie w okresie przedwiośnia: odpowiedni ubiór, dieta, spacery…. Wypowiedzi dzieci na
podstawie własnych doświadczeń.
– „Marcowy garnek” – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na temat nazwy miesiąca i przysłowia „W
marcu jak w garncu”. Utrwalanie obrazu graficznego liter g, G. Wyszukiwanie ich w sylabach,
wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów. Układanie podpisów z klocków
LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według indywidualnych umiejętności
dzieci. Kreślenie liter po śladzie i samodzielnie oraz w rozszerzonej liniaturze.
– „Tydzień” – zabawa matematyczna. Przypomnienie nazw dni tygodnia na podstawie wiersza Jana
Brzechwy. Wykonanie przez dzieci kalendarza pogody i samodzielne, codzienne zaznaczanie na nim
zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych. Przeliczanie w szerokim zakresie z wykorzystaniem
liczebników głównych i porządkowych. Dostrzeganie upływu czasu.
– „Czary na śniegu” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia doskonalącego
umiejętność przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych. Rozwiązywanie i układanie prostych
zadań na dodawanie i odejmowanie z użyciem znaków matematycznych. Kreślenie cyfr po śladzie.
– „Wiosenny wietrzyk” – słuchanie i rozmowa na temat wiersza Joanny Kulmowej. Doskonalenie
logicznego myślenia i odpowiadania pełnymi zdaniami na postawione pytania. Ilustrowanie treści
graniem na instrumentach perkusyjnych. „Jak wieje wiatr?” – zabawa twórcza. Nauka wiersza na
pamięć.
– „W marcu jak w garncu” – praca plastyczna z użyciem gazet wykonana technikami mieszanymi.
Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości.
– „Marzec czarodziej” – zabawy dydaktyczne, zajęcie otwarte dla rodziców. Doskonalenie
umiejętności rozpoznawania liter, czytania wyrazów i tekstów według umiejętności dzieci oraz
układania i rozgrywania gier ściganek (9.03.18).
Wszystko rośnie:
– „Polka fasolka” – nauka piosenki. Zabawy i zagadki muzyczne. Granie na instrumentach
perkusyjnych. Impresje taneczne według pomysłu dzieci.
– „Płynie Wisła” – udział w XVIII Przeglądzie Muzycznym Przedszkolaków Mokotów 2018 w
Służewskim Domu Kultury (12.03.18) .
– „Co z tego wyrośnie?” – zabawa dydaktyczna na podstawie historyjki obrazkowej. Układanie i
opowiadanie historyjki. Utrwalanie obrazu graficznego głoski c, C. Wyszukiwanie jej w sylabach,
wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów. Podawanie wyrazów

rozpoczynających się i kończących głoską c. Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i bez
wzoru. Czytanie sylab, wyrazów i tekstów według umiejętności dzieci. Kreślenie liter po śladzie i
samodzielnie oraz w rozszerzonej liniaturze.
– „Jaki to kwiatek?” – praca plastyczno – techniczna. Wykonywanie kwiatka techniką origami według
pokazu oraz słownej instrukcji nauczyciela. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji
wzrokowo ruchowej.
– „Kupujemy kwiaty” – zabawa matematyczna. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
Stopniowanie pojęć wielkościowych. Klasyfikowanie według dwóch, trzech cech, doskonalenie
przeliczania wg umiejętności dzieci. Posługiwanie się atrapami monet i banknotów w sytuacji kupna
–sprzedaży. Próby kreślenia cyfr, znaków oraz działań matematycznych po śladzie i samodzielnie.
– „Zielone kąciki” – zakładanie i systematyczna pielęgnacja hodowli roślin w kąciku przyrody.
– „Królewski zielnik” – udział w lekcji muzealnej w Łazienkach Królewskich (14.03.18).
– „Pinokio” – wycieczka do Teatru Guliwer w ramach Edukacji Teatralnej. Oglądanie przedstawienia
oraz udział w Lekcji Teatralnej (15.03.18).
– „Wszystko rośnie” – zabawy dydaktyczne poszerzające wiedzę przyrodniczą dzieci. Układanie
podpisów z klocków LOGO według wzoru i bez wzoru, ćwiczenia w czytaniu według indywidualnych
umiejętności dzieci.
Pracowita wiosna:
– „Maszeruje wiosna” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach
perkusyjnych. Zagadki słuchowe i pantomimiczne.
– „Święto wody na powitanie wiosny” – udział w imprezie integracyjnej w przedszkolu (19.03.18).
– „Wiosenne porządki” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy. Wypowiedzi na temat treści utworu.
Poszerzanie słownika czynnego dzieci. Zabawy pantomimiczne. Prace porządkowe w ogródkach
ziołowych i kąciku przyrody.
– „Gdzie ta wiosna?” – obserwacje w ogrodzie. Swobodne wypowiedzi dzieci. Doskonalenie
logicznego myślenia i budowania złożonych zdań.
– „Robimy porządki w szufladzie” – zabawa matematyczna. Utrwalanie umiejętności przeliczania oraz
klasyfikowania. Dodawanie i odejmowanie. Kreślenie cyfr po śladzie. Próby zapisywanie działań
matematycznych z użyciem znaków: =, +,–, <, >. Utrwalanie stronności ciała oraz orientacji w
przestrzeni i na kartce. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią.
– „Przygód kilka wróbla Ćwirka” – słuchanie fragmentów utworu Sławomira Grabowskiego i Marka
Nejmana. Wypowiedzi dzieci na temat budowy gniazd i wysiadywania piskląt. Rozpoznawanie na
ilustracjach i nazywanie popularnych w Polsce gatunków ptaków. Synteza i analiza fonemowa i
sylabowa wyrazów. Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie sylab,
wyrazów i tekstów wg indywidualnych umiejętności dzieci.
– „Wiosna na łące” – malowanie farbami plakatowymi wg inwencji dzieci. Rozwijanie sprawności
manualnej i pomysłowości. Mieszanie kolorów w celu uzyskania nowych barw.

– „Materiały na rzeźbę” – wycieczka do Królikarni na warsztaty edukacyjne (23.03.18).
Święta Wielkanocne:
– „Bajkowe pisanki” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe. Granie na instrumentach
perkusyjnych. Rozwiązywanie i układanie zagadek słuchowych.
– „Zaklęte granie” – udział w spektaklu w Studio Muzycznym Polskiego Radia (26.03.18).
– „Szukanie zająca” – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Doskonalenie umiejętności słuchania ze
zrozumieniem oraz wypowiadania się rozwiniętymi zdaniami na temat tradycji Świąt Wielkanocnych.
Odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci. Wyjaśnienie pojęcia: tradycja. Zrobienie wystawy
kart świątecznych przyniesionych przez dzieci z domu i samodzielnie zrobionych.
– „Wielkanocny koszyczek” – zajęcia plastyczno – konstrukcyjne w zespołach. Doskonalenie
współpracy oraz pomysłowości i sprawności manualnych.
– „Bajeczka wielkanocna” – słuchanie utworu A. Galicy. Poszerzanie słownika czynnego dzieci.
Poznawanie symboli związanych ze świętami. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów.
Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie sylab, wyrazów i tekstów
według indywidualnych umiejętności dzieci. Kreślenie wyrazów po śladzie.
– „Kurczaki i zające” – zabawy matematyczne. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Kreślenie
cyfr po śladzie i samodzielnie. Doskonalenie przeliczania oraz stronności ciała i kierunków w
przestrzeni.
– „Świąteczny wyścig” – układanie i rysowanie przez dzieci gry ściganki. Doskonalenie umiejętności
planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz
godzenia się z ewentualną porażką.
Inne przedsięwzięcia realizowane w grupie:
– „Nauka gry w Dobble” – popołudniowe zabawy z rodzicami Oskara (6.03.2018 godz. 15.30)
– Podsumowanie realizacji projektu „Gry” – 9.03.2018 od godziny 15.30
– Rozpoczęcie realizacji projektu „Trash art – sztuka śmieciowa” (13.03.2018)

JĘZYK ANGIELSKI

6-latki

marzec

TEMAT: The house of sweets

 
FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach

słuchanie i odgrywanie historyjki zrozumienie konceptu hungry and thirsty rozpoznawanie kolorów

rozpoznanie oraz rozumienie liczb rozróżnianie słownictwa związanego z jedzeniem (zdrowym i niezdrowym)

rozpoznawanie kształtów

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR

rozumienie, w jaki sposób należy się zdrowo odżywiać

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 chocolate

sweets

lemonade

salad

orange juice

sandwiches

hungry / thirsty

biscuits

cereal

cake

Język utrwalany (powtarzany)

fruit

ham

milk

eggs

colours

numbers

shapes

 

 Język receptywny

Captain Jack is eating / drinking …

I like / I don’t like …

Yum!

…having a picnic.

a house of sweets / fruit

Me too.

Let’s have a picnic.

There’s …

Do you want (some) …?

Yes, please. / No, thank you. She’s a witch.

I want (more).

Delicious.

What does Jack want?

He wants …

Is (cereal) healthy?

Who likes …?

Do you like …?

We get (milk) from the (cow). It’s healthy.

If you like (sandwiches) …

Eat … / Drink …

Polecenia i komentarze nauczyciela:

Clap …!

Jump…!

Tap…!

 

Dzieci uczą się, jak należy się zdrowo odżywiać.

 

TEMAT: Easter

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki zapoznanie się ze słowami związanymi ze świętami Wielkiej Nocy

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 Easter bunny

Easter eggs

Język utrwalany (powtarzany)

Colours

Numbers 1-10

 

 Język receptywny

Happy Easter!

Jump up and down!

The Easter bunny’s got …

…in his basket

Dzieci poznają tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy.