Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie III – Żabki w maju
Jak powstaje książka?:
– „Podajmy sobie ręce” – nauka piosenki. Zabawy rytmiczne, taneczne, granie na instrumentach
perkusyjnych, rozwiązywanie i układanie zagadek słuchowych.
– „Skąd się biorą książki? ” – omawianie historyjki obrazkowej. Utrwalanie pojęć: autor, ilustrator,
wydawnictwo, księgarnia, czytelnik, drukarnia.
– „Strażnik książek” – słuchanie opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. Rozmowa na temat tego
dlaczego powinno się czytać książki. Czytanie podpisów i tekstów według indywidualnych
umiejętności dzieci. Kreślenie liter i sylab oraz wyrazów po śladzie i samodzielnie oraz w
rozszerzonej liniaturze.
– „Książki na półkach” – zabawa matematyczna. Wprowadzenie liczby 9 w trzech aspektach.
Kreślenie cyfr po śladzie i samodzielnie. Utrwalanie zapisu dodawania i odejmowania. Przeliczanie w
szerokim zakresie z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych. Układanie i
rozwiązywanie zadań matematycznych.
– Zwiedzanie Biblioteki Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. (10.05.2018 r.)
– „Kłótnia książek” – słuchanie i rozmowa na temat utworu Łukasza Bernady. Doskonalenie
logicznego myślenia i odpowiadania pełnymi zdaniami na postawione pytania.
– „Projekt Trash Art” – wykonanie grupowej książki z użyciem materiałów wtórnych. Podsumowanie
wiadomości zdobytych podczas realizacji projektu.
– „Książki, książeczki” – zabawy dydaktyczne. Rozwiązywanie i układanie przez dzieci zagadek
słownych, słuchowych, pantomimicznych, rysunkowych.
Na łące:
– „Śpiewam na łące” – nauka piosenki. Zabawy i zagadki muzyczne. Granie na instrumentach
perkusyjnych. Ćwiczenia rytmiczne oraz ortofoniczne.
– „Krecik” – słuchanie wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna na podstawie utworu oraz
ilustracji. Praca w zespołach. Utrwalanie obrazu graficznego liter ł, Ł. Wyszukiwanie ich w sylabach,
wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów. Układanie podpisów z klocków
LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według umiejętności dzieci. Kreślenie
liter, sylab i wyrazów po śladzie i samodzielnie oraz w rozszerzonej liniaturze.
– „Łąka” – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk. Układanie i omawianie historyjki obrazkowej z Kart
Pracy. Wypowiedzi dzieci na temat tego co rośnie i żyje na łące. Zabawy dydaktyczne poszerzające
wiedzę przyrodniczą dzieci.
– „Tropimy owady” – zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem szkieł
powiększających. Współpraca w zespołach.
– „Kolorowe owady” – praca plastyczno – techniczna. Wykonywanie owadów z wykorzystaniem
materiałów wtórnych. Rozwijanie pomysłowości dzieci.

– „Gdzie się podziały nasze kropeczki?” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza Joanny
Modelskiej. Wprowadzenie liczby 0. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Klasyfikowanie
według dwóch, trzech cech jednocześnie, doskonalenie przeliczania wg umiejętności dzieci. Kreślenie
cyfr, znaków oraz działań matematycznych po śladzie i samodzielnie.
– „Byczek Fernando” – wycieczka do Teatru Guliwer w ramach Edukacji Teatralnej. Oglądanie
przedstawienia oraz udział w Lekcji Teatralnej. (17.05.2018 r. )
– „Zielony ogródek” – pielęgnacja roślin w sali i ogrodzie przedszkolnym. Pikowanie rozsady
pomidorów. Prowadzenie systematycznych dyżurów.
– „Owady i inne zwierzęta” – rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, słuchowych,
pantomimicznych, rysunkowych. Ćwiczenia ortofoniczne.
Mama i tata:
– „Familijny blues” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach
perkusyjnych. Zagadki słuchowe i pantomimiczne. Rozmowa na temat rodzin dzieci i sposobów na
miłe spędzanie wspólnego czasu wolnego.
– „Kosmici z odkurzacza” – słuchanie opowiadania Liliany Fabisińskiej. Wypowiedzi dzieci na temat
tego jak mogą pomóc swoim rodzicom oraz jakie sprzęty mogą być w tym celu użyteczne. Zwrócenie
uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń zasilanych prądem.
– „Co się dzieje w maju w ogrodzie?” – obserwacje przyrodnicze. Dzielenie się wynikami obserwacji
przez dzieci. Prace porządkowe, sprzątanie ogrodu, sadzenie nasion, sadzonek wyhodowanych roślin.
Przesadzanie pomidorów.
– „Robimy zakupy z mamą” – zabawa matematyczna. Korzystanie z atrap monet i banknotów.
Utrwalanie umiejętności przeliczania. Kreślenie cyfr po śladzie i samodzielnie. Zapisywanie działań
matematycznych. Utrwalanie stronności ciała oraz orientacji w przestrzeni i na kartce. Rozwiązywanie
i układanie zadań z treścią. Klasyfikowanie według trzech cech.
– „Moja rodzina” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter.
Wyszukiwanie ich w sylabach, wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów.
Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według
umiejętności dzieci. Kreślenie liter i sylab po śladzie i samodzielnie oraz w rozszerzonej liniaturze.
– „Moja rodzina” – rysowanie kredkami olejnymi rodzin dzieci.
– „Robotek” – słuchanie i wypowiadanie się na temat wiersza Joanny Papuzińskiej. Rozmowa na
temat tego jak robot mógłby pomóc mamie przeprowadzona metodą „burzy mózgów”. Zabawy
parateatralne. Konstruowanie makiety robota z wykorzystaniem materiałów wtórnych.
– „Wazonik dla mamy” – wykonywanie prezentu na Dzień Matki. Malowanie farbami do szkła na
butelkach. Nauka nowej techniki plastycznej.
Moje zwierzątko:
– „Kundel bury” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe. Granie na instrumentach
perkusyjnych. Rozwiązywanie zagadek słuchowych.

– „Pół marzenia” – słuchanie utworu Joanny Raweckiej. Rozmowa na temat odpowiedzialności
związanej z posiadaniem zwierzęcia oraz na temat zwierząt już mieszkających w domach dzieci.
– „Moje wymarzone zwierzątko” – malowanie farbami plakatowymi. Doskonalenie sprawności
manualnej oraz wyobraźni dzieci.
– „Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna na podstawie historyjki obrazkowej z Kart Pracy.
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i
bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według umiejętności dzieci. Kreślenie liter, sylab i wyrazów
po śladzie i samodzielnie oraz w rozszerzonej liniaturze.
– „W sklepie zoologicznym” – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy, zabawa matematyczna.
Wprowadzenie liczby 10 w trzech aspektach. Utrwalanie umiejętności przeliczania. Kreślenie cyfr po
śladzie i samodzielnie. Zapisywanie działań matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z
treścią. Klasyfikowanie według trzech cech jednocześnie.
– „Uwaga, nieznajome zwierzę” – rozmowa na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci.
Dostrzeganie potencjalnych zagrożeń związanych z takim spotkaniem. Przypomnienie podstawowych
zasad bezpieczeństwa.

JĘZYK ANGIELSKI

6-latki

maj/czerwiec

TEMAT: Fluffy is fast!

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę,

rozpoznanie na obrazkach

rozpoznawanie postaci w historyjce słuchanie i odgrywanie historyjki rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu fast and slow  rozpoznawanie kolorów

rozpoznanie oraz rozumienie liczb  rozróżnianie słownictwa związanego ze środkami transportu  rozpoznawanie kształtów

reagowanie na polecenia  uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR

rozumienie, w jaki sposób ludzie podróżują

rozumienie, że czasami się wygrywa, a czasami przegrywa

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

bike

helicopter

train

car

ship

plane

fast / slow

on land

in the air

on the sea 

Język utrwalany (powtarzany)

colours

numbers

shapes

good / bad behaviour

 Język receptywny

The (helicopter) goes … woosh / zoom / splash / choo / brrm / ring

It’s sunny.

Let’s play.

Let’s have a race!

Ready, steady, go.

Captain Jack flies past … The bike is fast.

I’m too fast, too.

Fluffy is slow.

I’m tired. I want a rest! He’s sleeping.

noisy

You are slow / fast.

(planes) go fast / slow.

The / A (train) goes on … up in the air

everywhere

Let’s go on holiday

Polecenia i komentarze nauczyciela

Change places.

Is … Fast Or slow?

Yes! It’s a …

No! It isn’t a …

Dzieci uczą się, w jaki sposób ludzie podróżują oraz, że czasami się wygrywa, a czasami przegrywa.