Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie III – Żabki w czerwcu
Dzień Dziecka:
– „Dobrze z tatą iść” – nauka piosenki. Zabawy rytmiczne, taneczne, granie na instrumentach
perkusyjnych, rozwiązywanie i układanie zagadek słuchowych.
– „Śpiąca Królewna ” – wycieczka do Teatru Sabat na przedstawienie muzyczne. (4 czerwiec)
– Impreza rodzinna z okazji uroczystego zakończenia edukacji przedszkolnej. (5 czerwiec)
– „Mam prawo do…” – zabawa dydaktyczna na podstawie tekstu Jarosława Poloczka z
wykorzystaniem Kart Pracy. Rozwijanie świadomości społecznej.
– „H jak hamak” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie obrazu graficznego liter h, H. Wyszukiwanie ich
w sylabach, wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów. Układanie
podpisów z klocków LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według umiejętności
dzieci. Kreślenie liter, sylab i wyrazów po śladzie i samodzielnie oraz w liniaturze.
– „Piłki Supełka” – zabawa matematyczna. Utrwalanie cyfr i liczb w aspekcie kardynalnym,
porządkowym i miarowym. Kreślenie cyfr oraz znaków matematycznych po śladzie i samodzielnie.
Utrwalanie zapisu dodawania i odejmowania. Przeliczanie w szerokim zakresie. Układanie i
rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią.
– Wycieczka autokarowa do Powsina. (7 czerwiec)
– „Nowa dziewczynka” – słuchanie i rozmowa na temat utworu Olgi Masiuk. Doskonalenie
logicznego myślenia i odpowiadania pełnymi zdaniami na postawione pytania. Czytanie wyrazów i
tekstów według umiejętności dzieci.
– „Mój kolega z innego kraju” – praca plastyczna. Rysowanie kredkami świecowymi wyobrażonego
kolegi z innego kraju. Rozwijanie pomysłowości i sprawności manualnej.
Wakacje tuż, tuż:
– „Czereśnie i dzieci” – nauka piosenki. Zabawy i zagadki muzyczne. Granie na instrumentach
perkusyjnych. Ćwiczenia rytmiczne oraz ortofoniczne.
– Autokarowa wycieczka do schroniska dla zwierząt „Wzajemnie Pomocni”. (11 czerwiec)
– „Kot w butach” – wycieczka do Centrum Kultury Łowicka na przedstawienie zorganizowane przez
Teatr Rodziców. (12 czerwiec)
– „Górskie krajobrazy” – słuchanie wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna na podstawie utworu
oraz ilustracji. Wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego. Czytanie podpisów i tekstów według
umiejętności dzieci. Kreślenie liter, sylab i wyrazów po śladzie i samodzielnie oraz w rozszerzonej
liniaturze.
– „Nad morzem” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem materiałów wtórnych.
Rozwijanie pomysłowości i sprawności manualnej dzieci. Wyróżnianie charakterystycznych cech
krajobrazu nadmorskiego.

– „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem Kart Pracy. Układanie i
rozwiązywanie zadań z treścią. Klasyfikowanie według dwóch, trzech cech jednocześnie,
doskonalenie przeliczania wg umiejętności dzieci. Kreślenie cyfr, znaków oraz działań
matematycznych po śladzie i samodzielnie. Kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
– „Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach. Rozmowa na ten temat.
Wyróżnianie cech charakterystycznych dla krajobrazu jezior. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie
ciekawostek. Zabawy dydaktyczne poszerzające wiedzę przyrodniczą dzieci.
– „Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej na ul. Domaniewskiej. (14 czerwiec)
Kolory lata:
– „Już dużo wiem” – nauka piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe, granie na instrumentach
perkusyjnych. Zagadki słuchowe i pantomimiczne.
– „O białej krainie i czarnoksiężniku Koloruchu” – słuchanie bajki A. Czylok. Wypowiedzi dzieci na
temat wysłuchanego utworu, kolorów podstawowych i możliwości tworzenia z nich nowych barw.
Zabawy plastyczne z farbami.
– „Olimpiada matematyczna” – zabawy z matematyką na powitanie lata. (19 czerwiec)
– „Żaba” – praca plastyczna wykonana techniką płaskie origami z kółek.
– „Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna. Korzystanie z atrap monet i banknotów.
Utrwalanie umiejętności przeliczania. Kreślenie cyfr po śladzie i samodzielnie. Zapisywanie działań
matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią. Klasyfikowanie według trzech cech.
– „Zielone” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. Poszerzanie
słownika czynnego dzieci. Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter. Wyszukiwanie ich w
sylabach, wyrazach i tekstach. Synteza i analiza fonemowa i sylabowa wyrazów. Układanie podpisów
z klocków LOGO wg wzoru i bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według umiejętności dzieci.
Kreślenie wyrazów po śladzie i samodzielnie oraz liniaturze.
– „Kraina tęczy” – słuchanie i wypowiadanie się na temat wiersza Agnieszki Karcz. Rozwijanie
logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli. Układanie i
rozwiązywanie zagadek słownych, pantomimicznych i rysunkowych.
– „Dzień Taty na sportowo” – impreza rodzinna. (22 czerwiec)
Po wakacjach pójdziemy do szkoły:
– „Cały świat się do nas śmieje” – utrwalanie piosenki. Zabawy muzyczno – ruchowe. Granie na
instrumentach perkusyjnych. Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
– „Tato, czy już lato?” – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej. Rozmowa na temat cech
charakterystycznych dla lata. Rozwiązywanie krzyżówek w czytance.
– „Wakacyjne marzenia” – malowanie farbami plakatowymi. Doskonalenie sprawności manualnej
oraz wyobraźni dzieci.

– „Co włożę do plecaka” – zabawa matematyczna. Utrwalanie umiejętności przeliczania, dodawania i
odejmowania w pamięci. Kreślenie cyfr po śladzie i samodzielnie. Zapisywanie działań
matematycznych. Rozwiązywanie i układanie zadań z treścią. Klasyfikowanie według trzech cech
jednocześnie.
– „Czas do szkoły” – zabawa dydaktyczna na podstawie historyjki obrazkowej z Kart Pracy.
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Układanie podpisów z klocków LOGO wg wzoru i
bez wzoru. Czytanie podpisów i tekstów według umiejętności dzieci. Kreślenie wyrazów po śladzie i
samodzielnie.
– „Na wakacje ruszać czas” – rozmowa na podstawie wiersza Barbary Szelągowskiej, ilustracji i
własnych doświadczeń dzieci. Wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych planów oraz podstawowych
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w górach, nad morzem, na wsi, w mieście oraz podczas
podróżowania różnymi środkami lokomocji.

JĘZYK ANGIELSKI

6-latki

maj/czerwiec

TEMAT: Fluffy is fast!

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę,

rozpoznanie na obrazkach

rozpoznawanie postaci w historyjce słuchanie i odgrywanie historyjki rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu fast and slow  rozpoznawanie kolorów

rozpoznanie oraz rozumienie liczb  rozróżnianie słownictwa związanego ze środkami transportu  rozpoznawanie kształtów

reagowanie na polecenia  uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR

rozumienie, w jaki sposób ludzie podróżują

rozumienie, że czasami się wygrywa, a czasami przegrywa

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

bike

helicopter

train

car

ship

plane

fast / slow

on land

in the air

on the sea 

Język utrwalany (powtarzany)

colours

numbers

shapes

good / bad behaviour

 Język receptywny

The (helicopter) goes … woosh / zoom / splash / choo / brrm / ring

It’s sunny.

Let’s play.

Let’s have a race!

Ready, steady, go.

Captain Jack flies past … The bike is fast.

I’m too fast, too.

Fluffy is slow.

I’m tired. I want a rest! He’s sleeping.

noisy

You are slow / fast.

(planes) go fast / slow.

The / A (train) goes on … up in the air

everywhere

Let’s go on holiday

Polecenia i komentarze nauczyciela

Change places.

Is … Fast Or slow?

Yes! It’s a …

No! It isn’t a …

Dzieci uczą się, w jaki sposób ludzie podróżują oraz, że czasami się wygrywa, a czasami przegrywa.