TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • „MARCHEWKA” – projekt realizowany od 12.10. do 23.10.2020
  • „BAWIMY SIĘ KOLORAMI” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • MARZEC
  • Projekt edukacyjny „Wiosna zielona”

Termin realizacji projektu: 08.03 – 25.03.2021
Wiek dzieci: 3 lata
Cel główny projektu: Bogacenie wiedzy przyrodniczej dziecka, uwrażliwienie na piękno otaczającej go przyrody
Cele szczegółowe:
– uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody wiosną
– wzbogacenie wiedzy przez eksperymentowanie i działania praktyczne
– budzenie odpowiedzialności podczas opieki nad roślinami
– nabieranie umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin
– poznanie pierwszych oznak wiosny i charakterystycznych cech wiosny
– poznanie zwiastunów wiosny
– obserwacja zmian atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
– poznanie zmysłowe roślin – wąchanie, dotykanie
– poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt
– rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
– rozbudzanie zainteresowania literatura przyrodniczą, rozwijanie umiejętności korzystania z książek umiejętność wypowiadania się na forum grupy

  •  Wielkanoc 26.03 – 02.04.2021

W tym tygodniu będziemy poszerzać wiedzę na temat świąt wielkanocnych, kontynuować rozwijanie zakresu umiejętności językowych, muzycznych, ruchowych:
– poznamy polskie tradycje ludowe, związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych
– poszerzymy swoje słownictwo, nazywając elementy stołu wielkanocnego
– będziemy kultywować tradycję przygotowanie koszyka do poświęcenia
– poćwiczymy umiejętność wypowiadania się na określony temat
– nawiążemy do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych
– poznamy zwierzątka kojarzone z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno – ruchowych
– będziemy wspólnie muzykować
– porozmawiamy o przygotowaniach i dekorowaniu wielkanocnych wypieków
– poznamy zwyczaj lanego poniedziałku
–  przeprowadzimy eksperymenty z jajkami
– będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną, wydobywając dźwięki z różnych przedmiotów
– zdobędziemy wiedzę o wsi i jej mieszkańcach