Witamy nowych przedszkolaków.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne  /wrzesień/ 

Tematy kompleksowe:  

1.Powitanie w przedszkolu 

Zabawy dowolne w sali – poznawanie jej wyposażenia. 

Powitanki „Witaj” / „Witam cię w przedszkolu” – wzajemne poznanie się, nawiązanie serdecznego kontaktu, zabawa integracyjna. 

Zabawa naśladowcza z piosenką „ Koła autobusu kręca się”, „ Tu paluszek, tu paluszek”. 

Zabawa ruchowa „Balonik”z rekwizytem, utrwalanie rymowanki.  

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.  

Zabawa porządkowa „Koło” 

Zabawa zapoznawcza „Witam uprzejmie” 

Nauka wiersza„Trzylatku”  I. Salach, wdrażanie do uważnego słuchania, rozmowa na temat treści wiersza.  

Mój mały trzylatku                               

usiądź z nami w kole                              

Pani ci pokaże                                         

twoje przedszkole.                                 

 W szatni schowaj butki, 

a zabawki w sali. 

W umywalni powieś ręcznik 

zuch jesteś – choć mały! 

Zabawa rchowa „Chodzimy, siedzimy”, reagowanie na sygnał.  

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, indywidualne kontakty N. z dziećmi, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy 

Zabawa ruchowa „Znak radości”, sprzyjająca nawiązywaniu bliższych relacji. 

Zabawa dydaktyczn „ Mój znaczek”, próby opisywania wyglądu znaczka.  

Praca plastyczna „ Mój znaczek”, malowanie znaczka palcami. 

  1. „W łazience myjemy ręce

Zabawa matematycznaMało czy dużo?” – klasyfikowanie przedmiotów i próba określania ich liczebności. 

Zabawa ruchowa „Zwierzaczki” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.  

Zabawa dydaktczna „W łazience” – zabawa z kategoryzowaniem, podawanie nazw przyborów higienicznych, ustalanie ich przeznaczenia. 

Zabawa naśladowcza„Myjemy rączki”, utrwalanie wiedzy o czystości, utrwalanie wizerunku znaczka przedszkolnego. 

Zabawa pantomimiczna „Lustro w łazience” . 

Zabawa manualna „Pasta” – działania z plasteliną. 

Zabawa paluszkowa „Spotkały się paluszki” ,ćwiczenie koncentracji.  

Zabawa ruchowa „Kolor do koloru”, ćwiczenie spostrzegawczości. 

Rozwiązywanie zagadek dotyczących kolorów z wykorzystaniem ilustracji. 

Praca indywidualna z dzieckiem, „Sprzątamy zabawki”  zajęcia porządkowe, nabywanie doświadczeń społecznych, ćwiczenie orientacji w przestrzeni. 

  1. Nasze przedszkole

Rozmowa  „Jurek Jeżyk i uprzejmość” ,  o uprzejmości na podstawie opowiadania. 

Zabawa ruchowa w kole „Kółko graniaste” ,  utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole. 

Zabawa ze śpiewem „Ja i ty” 

Zabawa dyd.„Części ciała”, nazywanie i przeliczanie części ciała. 

Zabawa matematyczna  „Jeden, dwa, a może trzy?”. 

Zabawa integracyjna „Stary niedźwiedź mocno śpi”, zachęcanie do uczestnictwa we wspólnej zabawie ruchowej. 

Zabawa ruchowa„Duży, mały” , odpowiednie reagowanie na sygnał.  

Zabawa muzyczna „Który to instrument?”, rozróżnianie instrumentów, ćwiczenie pamięci słuchowej. 

Zabawa ortofoniczna „Czyścioszki”,  naśladowanie odgłosów sprzętu służącego do sprzątania. 

Nauka piosenki  „Nie chcę cię znać”, odtwarzania jej ruchem, współdziałanie w tańcu. 

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, ustalenie sygnału/znaku grupowego na zbiórkę. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zachęcanie do eksplorowania sali. 

Nauka języka angielskiego: 

1. Greeatings: Hello, bye, bye, good morning

2. Toys: doll, teddy bear, ball, car,

3. Animals: dog, cat

4. Colours: red, green, yelow, blue.

5. Fruits: apple, pear, plum, banana

6. Body parts: me, you, hand, head, nose, chin, arm, knee, feet, finger

7.Numbers: one, two, three

8.Activity: walk, gallop, hop, tip-toe, run

 

Songs and poems

Good morning

Good morning. Good morning.

Hello. Hello to you.

Hello

Doll says hello, Teddy says hello,

A dog says woof and a cat says meow.

Good bye

Doll says good bye, Teddy says good bye,

A dog says woof and a cat says meow.

Hello yellow

Hello yellow. Hello yellow. Hello red.

Hello yellow. Hello yellow. Hello blue.

Hello yellow Hello yellow. Hello to you.

Red light, green light 
Red light stop, green light go
Red light stop, green light go
Red light stop, green light go ………….now you know.

Apples and bananas

I like to eat, eat, eat

apple and bananas.

One little finger

One little finger, One litle finger tap, tap, tap

Put your finger up, Put your finger down

Put it in your head, nose, chin /arm/ knee /feet.

Fruits

1,2, 1,2,3 apple on the tree

1,2, 1,2,3 pear on the tree

1,2, 1,2,3 plum on the tree

1,2, 1,2,3 banana on the tree

Hello (do zabawy)

Hello, nice to see you everyone.

Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me.

Hello, nice to see you everyone.

Five little giraffes (do oglądania I zabawy)

Five little giraffes jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more giraffes jumping on the bed!”

Four little giraffes jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more giraffes jumping on the bed!”

Three little giraffes jumping on the bed.

One fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more giraffes jumping on the bed!”

Two little giraffes jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more giraffes jumping on the bed!”

One little giraffes jumping on the bed.

She fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more giraffes jumping on the bed!”