ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • PAŹDZIERNIK

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Idzie jesień…przez ogród i sad;
 • Jesień idzie do zwierząt;
 • Co z czego otrzymujemy;
 •  Idzie jesień…z deszczem.

Realizowane cele:

 • Obserwowanie przyrody podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;
 • Spożywanie owoców i warzyw;
 • Utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych;
 • Poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkolaka;
 • Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami;
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie);
 • Rytmiczne dzielenie słów na sylaby;
 • Nazywanie przedmiotów i ich kolorów;
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia, określenie ich ilości: dużo, mało;
 • Liczenie na palcach;
 • Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy;
 • Poznawanie miejsc, w których jeże chowają się przed zimą;
 • Rozbudzenie zainteresowań światem zwierząt;
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętności regulowania oddechu;
 • Poprawne stosowanie końcówek rzeczowników w dopełniaczu;
 • Poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników;
 • Rozwijanie sprawności całego ciała;
 • Określanie położenia przedmiotów  w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok;
 • Wycinanie, wydzieranie;
 • Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych;
 • Poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki;
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców;
 • Wyjaśnianie roli zwierząt hodowlanych na wsi;
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych;
 • Dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania;
 • Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów np.zwierząt, pojazdów;
 • Rozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą dotyku;
 • Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby;
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów;
 • Poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny;
 • Zapoznanie z etapami powstawania mąki;
 • Poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie;
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;
 • Częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku;
 • Reagowanie na polecenia słowne;
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów;
 • Rysowanie, malowanie;
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej;
 • Obserwacja przyrody podcza spacerów;
 • Zwracanie uwagi na środki ostrożności;
 • Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania;
 • Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu.